Wydrukuj tę stronę
środa, 03 sierpień 2011 08:32

Michał Jarocki: Plany NATO na najbliższe lata

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

NATO2020


  Michał Jarocki

Recenzja: NATO 2020: zapewnione bezpieczeństwo dynamiczne zaangażowanie (Raport Albright), Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010. geopolityka

Stale zmieniające się środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga na organizacjach takich jak NATO nieustannej modyfikacji celów i narzędzi swojej działalności. Jest to niezbędne w celu zachowania ciągłej gotowości do reagowania na pojawiające się zagrożenia dla stabilności strefy euro-atlantyckiej zarówno na jej własnych terytorium, jak i daleko poza jej granicami.

 

„NATO 2020: zapewnione bezpieczeństwo dynamiczne zaangażowanie” (PISM 2010) stanowi idealny dowód na to, iż NATO jako organizacja ulega ciągłym przemianom. Opracowanie jest efektem długotrwałej i wytężonej pracy ekspertów ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, których zalecenia i opinie stały u podstaw formowania nowej, przyjętej w 2010 roku, Koncepcji Strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dokładnemu zarysowaniu ulega środowisko międzynarodowe, w którym Sojusz będzie operował w nadchodzących latach. Raport w sposób bardzo dokładny i niezwykle czytelny opisuje nowe zagrożenia przed jakimi NATO będzie musiało stanąć w przyszłości. Poza tak typowym w ostatnim czasie zagrożeniem asymetrycznym w postaci organizacji terrorystycznych, które w dalszym ciągu mogą skutecznie zaburzyć spokojne funkcjonowanie strefy euro-atlantyckiej, dokument prezentuje też zupełnie nowe i do tej pory nie dostrzegane problemy, takie jak ataki na sieci cybernetyczne organizacji i jej państw członkowskich.

Autorzy opracowania dużą wagę przykładają do konieczności współpracy Sojuszu na arenie międzynarodowej z pozostałymi podmiotami politycznymi. Głównym partnerem organizacji w najbliższej przyszłości może okazać się Federacja Rosyjska, która poprzez swoje położenie geograficzne, wpływy w poszczególnych regionach świata, a także odczuwane, zbieżne zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa, powinna być traktowana jako godny uwagi partner. Kwestia podejścia do Rosji jako partnera może być jednak problematyczna, za względu na niejednoznaczną ocenę prowadzonej przez nią polityki w oczach poszczególnych członków NATO. Przezwyciężenie niechęci ze strony nowych państw członkowskich może więc okazać się równie istotnym krokiem, jak samo nawiązanie współpracy ze stroną rosyjską.

Ocenie ulegają tez zdolności operacyjne Sojuszu wynikające z potencjału polityczno-wojskowego jego poszczególnych członków. Raport zawiera w sobie konkretne zalecenia odnośnie opracowywania krajowych polityk obronnych, a także lepszej alokacji środków przeznaczanych na podnoszenie potencjału militarnego poszczególnych stron. W rezultacie, gdy zastosowane, mają one przynieść wymierne korzyści nie tylko na poziomie poszczególnych podmiotów, ale także organizacji jako całości.

Bez wątpienia raport Grupy Mędrców stanowi ważny dokument określający obecny potencjał Sojuszu oraz oceniający jego zdolności do konfrontowania zagrożeń, przed którymi organizacja ta może stanąć w przyszłości. Zawarte z nim porady i zalecenia, gdy wprowadzone w życie, mogą przyczynić się do odpowiedniego przystosowania NATO zarówno pod kątem operacyjnym, jak i strukturalnym, tak by jego działania przynosił maksymalnie wydajne rezultaty, przy minimalnym poziomie niezbędnych kosztów własnych.

Pełna wersja dokumentu do pobrania TUTAJ.

Czytany 6832 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04