transborder


  Sarah Scott

Recenzja: The European Union's Neighbourhood Challenge: Transborder Cooperation, Migration and Europeanization, red. Klaus Bachmann and Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o., Wrocław 2011, 276 ss.

krzecz4


  Marcin Domagała

Recenzja: Andrzej Krzeczunowicz, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Czestochowa 2010, 121 ss.

Konflikt palestyński trochę inaczej...

sobota, 20 sierpień 2011 08:50

palestwedrowki


  Bartosz Mroczkowski

Recenzja: Raja Shehadeh, Palestyńskie Wędrówki. Zapiski o znikającym krajobrazie, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011, 275 ss.

Sarah Scott: Transformacja w państwach poradzieckich

poniedziałek, 15 sierpień 2011 09:11

tranforwuwr


  Sarah Scott

Recenzja: Ryszard Herbut i Walenty Baluk (red.), Transformation of political systems in post-Soviet space, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 332 ss.

Łukasz Reszczyński: Wywiadowcza wojna Polski

czwartek, 11 sierpień 2011 02:35

peplonski


  Łukasz Reszczyński

Recenzja: Andrzej Pepłoński, Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1944, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, 521 ss.

NATO2020


  Michał Jarocki

Recenzja: NATO 2020: zapewnione bezpieczeństwo dynamiczne zaangażowanie (Raport Albright), Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010. geopolityka

syspollot

  dr Mateusz Piskorski

Recenzja: Łukasz Makowski, System polityczny Łotwy i jego związki ze sferą gospodarczą w dobie trzeciej fali demokratyzacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Toruń 2010, 312 ss.

Robert Kobryński: Geopolityka rurociągowa

poniedziałek, 18 lipiec 2011 08:45

georur


  Robert Kobryński

Recenzja: E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, 186 ss.

geopreal


  dr Przemysław Sieradzan

Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2011, 160 ss.

ksnaddnie


  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Marcin Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Strona 9 z 15