Adorno Nowy-prawicowy-radykalizmdr Marek Tyrała   Recenzja: Theodor Adorno, Nowy prawicowy radykalizm. Wykład o jego kilku aspektach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020, 112 ss.

Arkadiusz Miksa

Przemysław Grudziński, Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, 179 ss.

Przemysław Grudziński historyk, dyplomata (ambasador Polski w USA w latach 2000–2005) i twórca Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, stara się w swojej publikacji zarówno zdefiniować aktualną pozycję Polski na międzynarodowej szachownicy jak i odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku powinna zmierzać polska polityka zagraniczna przez kolejne dekady. Autor już we wstępie nie ukrywa iż punktem odniesienia do jego dywagacji będzie subiektywne postrzeganie świata z punktu widzenia realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu.

dr Błażej Popławski

Recenzja: Anjan Sundaram, Złe Wieści. Ostatni niezależni dziennikarze w Rwandzie, przeł. Iga Noszczyk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, 208 ss.

dr Wojciech Turek

Recenzja: Andrzej Zapałowski, Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją: antologia tekstów z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa z lat 2014–2015, Warszawa 2015, ss. 578.

Recenzja: Bartek Sabela, Wszystkie ziarna piasku, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, 344 ss.

Mateusz Piskorski: Krym to nie wyspa

wtorek, 09 luty 2016 07:33

dr Mateusz Piskorski

Recenzja: praca zbiorowa, Historia Krymu (История Крыма), wydawnictwo: Olma Media Grupp – Rosyjskie Towarzystwo Wojenno-Historyczne, Moskwa, 464 ss.

Jacek C. Kamiński: Samotna walka Noworosji

poniedziałek, 28 grudzień 2015 05:44

Recenzja: Paweł Gubariew, Żagiew Noworosji, Wydawnictwo „Piter”, Sankt-Petersburg 2016, 414 ss.

Konrad Rękas: Szlakiem Gromyki i Primakowa

poniedziałek, 12 październik 2015 07:23

Konrad Rękas

Recenzja: Mateusz Piskorski (red. nauk.), Wybór wystąpień i wywiadów ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2015, 206 ss.

Jacek C. Kamiński

Recenzja: Xi Jinping, Innowacyjne Chiny, Wydawnictwo „Kto jest kim”, Warszawa 2015, ss. 437.

Tomasz Skowronek: Terroryzm chilijski

poniedziałek, 18 maj 2015 07:07

Tomasz Skowronek

Recenzja: John Dinges, Czas Kondora. Jak Pinochet i jego sojusznicy zasiali terroryzm na trzech kontynentach, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2015, 416 ss.

Strona 1 z 15