Robert Kobryński

poniedziałek, 18 lipiec 2011 08:45

Robert Kobryński: Geopolityka rurociągowa

georur


  Robert Kobryński

Recenzja: E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, 186 ss.

Eunaglobe  Robert Kobryński

Zbigniew Brzeziński znany analityk amerykański, także doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta USA Jimmiego Cartera, specjalista od stosunków międzynarodowych, trafnie stwierdził w maju 2010 roku, podczas pobytu w Warszawie, że następuje powolny koniec dominacji krajów transatlantyckich nad resztą świata. Państwa Zachodu systematycznie tracą wpływ na politykę światową. Punkt ciężkości przenosi się na Azję, szczególnie region południowo-wschodni. Europa i USA już nie będą głównymi decydentami na arenie międzynarodowej. geopolityka