Marian Szołucha

środa, 25 styczeń 2012 10:13

Marian Szołucha: Kulisy władzy pieniądza

Hongbing


  dr Marian Szołucha

Recenzja: Song Hongbing, Wojna o pieniądz 2. Świat władzy pieniądza, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2011, 350 ss.

belorussia_march  dr Marian Szołucha

Mimo że w ostatnim czasie wiele mówi się i pisze o kondycji białoruskiej gospodarki i tamtejszych nastrojach społecznych, to większość komentarzy jest zbyt powierzchowna, by móc na ich podstawie wyrobić sobie własną opinię na temat tego bliskiego nam przecież z wielu względów kraju. Dla bardziej ambitnego obserwatora pozostaje więc empiryczne podejście do zagadnienia pod hasłem: „Czym jest dzisiejsza Białoruś?”. Ten krótki tekst stanowi właśnie owoc kilku, można powiedzieć – studyjnych wyjazdów na lewy brzeg Bugu, odbytych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

wtorek, 15 wrzesień 2009 02:00

Marian Szołucha: Drugi front rosyjskiej armii

alt
   Marian  Szołucha


Recenzja: Arkadij Babczenko, Dziesięć kawałków o wojnie. Rosjanin w Czeczenii, Wyd. W.A.B., 2009, 322 ss.