alt Łukasz Reszczyński Geopolityczna pozycja Serbii w ostatnich kilku latach przeżywa całkowitą przebudowę. Kraj, który jeszcze do niedawna uznawany był za „czarną owcę" europejskiego stada - dziś nadaje ton wszelkim działaniom w regionie. Belgrad wyraźnie zredefiniował podstawowe filary swojej polityki zagranicznej umieszczając ją w dwóch, determinujących się wzajemnie płaszczyznach.

Łukasz Reszczyński: Duch marszałka Tito

poniedziałek, 01 luty 2010 13:44
alt
Łukasz Reszczyński

Poczynania Serbii na arenie międzynarodowej przypominają te z czasów, kiedy u władzy w Belgradzie stał marszałek Josip Broz Tito.

Łukasz Reszczyński: Kaukaska gra

piątek, 29 styczeń 2010 08:45
alt Łukasz Reszczyński
Pojawiła się szansa na rozwiązanie konfliktu w Górskim Karabachu. Nowe otwarcie w polityce zagranicznej Turcji, popierającej do tej pory Azerbejdżan, a także blokującej gospodarczo Armenię, pomogło pokonać bolesne zaszłości i uregulować stosunki z Erywaniem.

Marcin Domagała: Antynuklearny koszmar

wtorek, 29 wrzesień 2009 08:44

Marcin Domagała

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ - dokument naiwny

Ostatnia rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z 24 września, dotycząca m.in. kwestii podjęcia szeroko zakrojonych wysiłków, przeciwko proliferacji broni atomowej oraz promocji powszechnego rozbrojenia, jest dokumentem na równi pięknym, co naiwnym i propagandowo pustym. W dodatku stwarza realne niebezpieczeństwo dla targanego napięciami świata, w postaci groźby powstania nowych oraz eskalacji istniejących konfliktów między poszczególnymi państwami i narodami.

Marcin Domagała: Zaszachowany Kirigistan

środa, 22 lipiec 2009 08:20

Marcin Domagała

Gra między USA, Rosją i Chinami

Nowe otwarcie w polityce zagranicznej amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy zyskało na świecie znaczący poklask. Oficjalnie nowa administracja zaczęła dystansować się od buńczucznej i wojennej retoryki republikańskiego poprzednika. Niestety, jest to tylko fasada, za którą sprytnie ukryto  politykę Białego Domu dążącą do budowy swoich przyczółków wokół Rosji. Amerykańscy stratedzy wzięli sobie za cel małe państwo w Azji Centralnej – Kirgistan, który znalazł się w roli bufora geopolitycznych rozgrywek światowych mocarstw.

Marcin Domagała: Na drodze do upadku

środa, 18 luty 2009 09:39

 

money

Marcin Domagała

Próba zniesienia finansowania partii politycznych przez Platformę Obywatelską, drogą likwidacji dotacji z budżetu państwa na ich działalność, za cenę pozyskania oszczędności rzędu 140 mln zł (czyli po obecnym kursie ok. 30 mln euro) może radykalnie wpłynąć na kształt polskiej polityki zagranicznej. W dodatku może do tego dojść w sposób sprzeczny ze skąd inąd szczytnymi zamiarami projektodawców, którzy w reakcji na kryzys szukają na gwałt oszczędności we wszystkich sektorach gospodarki. Niestety ten akurat krok może się w efekcie okazać podręcznikowym przykładem wylania dziecka z kąpielą.

 

Marcin Domagała: Ukraina - anatomia molekularnego rozpadu

poniedziałek, 20 październik 2008 17:33

 

Marcin Domagała

Kolejny polityczny zawał na Ukrainie, skutkujący ponownym, bo drugim w kadencji prezydenta Wiktora Juszczenki, przedterminowym rozwiązaniem parlamentu, dowodzi nie tylko głębokiego i strukturalnego kryzysu politycznego w tym kraju, ale przede wszystkim amatorszczyzny i braku elementarnej dojrzałości elit politycznych naszego wschodniego sąsiada do zarządzania nowoczesnym państwem.

Marcin Domagała: Między Unią a Stanami

czwartek, 28 sierpień 2008 17:32

Marcin Domagała

Europa musi radykalnie ograniczyć wpływy amerykańskie

Idąca za, inspirowanymi przez USA, polskimi podszeptami w sprawie Gruzji Unia Europejska bezmyślnie dała się wciągnąć w wir konfliktu z Rosją, który pogrąża w efekcie wszystkie kraje unijne. Korzystają na tym Stany Zjednoczone, których Polska stała się polityczną awangardą. Tymczasem, gwoli sprostania współczesnym wyzwaniom, Europa musi wreszcie obrać kurs radykalnego ograniczania wpływów amerykańskich, jeśli chce nie tylko utrzymać wysokie tempo rozwoju, ale także uniknąć przeniesienia strategicznego ośrodka decyzyjnego z Brukseli do Waszyngtonu.

Marcin Domagała: Po co nam ten sojusz?

poniedziałek, 14 lipiec 2008 17:30

alt

Marcin Domagała

Udział Polski w amerykańskich przedsięwzięciach wojskowych oznacza współudział i przyzwolenie na ludobójstwo.

W chórze zachwytów nad rzekomym sukcesem misji Polskich Sił Zbrojnych w Iraku oraz arbitralnych decyzji establishmentu w kwestii umieszczenia elementów amerykańskiego system obrony antybalistycznej (tzw. tarczy) na terenie Polski, zapomina się o horrendalnie wysokim koszcie sojuszu Polski z USA. Koszcie nie tylko finansowym, ale przede wszystkim moralnym oraz współodpowiedzialności za krwawe skutki agresji.

alt

Marcin Domagała

Pobrzękiwania polską szabelką w Pekinie nikt nie usłyszy

Polityka honoru przynosiła Polsce zawsze więcej szkód niż pożytku. Polscy decydenci polityki zagranicznej ponownie wyciągnęli szable i z ułańską fantazją ruszyli na odsiecz. Tym razem Tybetu. Po raz kolejny emocje wzięły górę nad zimną rachubą zysków i strat. Tymczasem nawet dobrze nie zdefiniowano celu tych działań...

Strona 7 z 8