Mateusz Piskorski

Na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 6-10 lipca br. w Oslo kilkukrotnie pojawiła się problematyka państw "de facto" na obszarze poradzieckim.

Dział: Naddniestrze