ECAG-Kaukaz

Po decyzji haskiego trybunału o prawomocności ogłoszenia niepodległości przez Kosowo, zgodnie z przewidywaniami, nasiliły się głosy polityków, ekspertów i lobbystów związanych z władzami pozostałych terytoriów nieuznawanych jako państwa, uznające precedens kosowski za dowód słuszności stawianych przez nich postulatów.