Michel Chossudovsky

lagardeatdavos  prof. Michel Chossudovsky

Nienazwanym celem interwencjonizmu Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest destabilizacja suwerennych rządów i dosłownie rozbicie narodowych gospodarek. Osiąga się to za pomocą manipulacji kluczowymi instrumentami polityki makroekonomicznej, ale też wprost fałszując rynek finansowy, w tym rynek wymiany walutowej. To właśnie w najbliższej przyszłości czeka Ukrainę...

syria  prof. Michel Chossudovsky

Zachodnie media – gdy pojawiły się przytłaczające dowody – przyznały po cichu, że rebelianci z opozycji nie tylko dopuścili się niezliczonych okrucieństw, ale są również odpowiedzialni za użycie broni chemicznej 21 sierpnia 2013 r. Te tragiczne wydarzenia spowodowały nowy strumień dezinformacji w mediach.

newspapers_fake  prof. Michel Chossudovsky

Istnieją dowody ogromnej medialnej manipulacji i zafałszowań od początku protestów w południowej Syrii, tj. od 17. marca. Zachodnie media przedstawiają wydarzenia w Syrii jako część szerszego prodemokratycznego ruchu protestacyjnego, który spontanicznie rozprzestrzenia się od Tunezji do Egiptu, od Libii do Syrii.