sobota, 17 kwiecień 2010 07:35

Zapytali nas o Kirgistan

altECAG
12 kwietnia Mateusz Pisokorski skomentował sytuację w Kirgistanie w prestiżowym włoskim czasopiśmie geopolitycznym "Euroasia Rivista di Studi Geopolitici". Jego wypowiedź została umieszczona w opiniach ekspertów w materiale: „Kirgistan: przyczyny rewolty - opinie ekspertów".
Dział: W mediach