bridge


  dr Przemysław Sieradzan

Wiceprezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych dr Przemysław Sieradzan, odpowiada na pytania zawarte w ankiecie półrocznika „Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji”, wydawanego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dział: W mediach