Nasza oferta

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce na podstawie polskiego prawa. Organizacja posiada także filię działającą na terenie Federacji Rosyjskiej i Ukrainie, a także licznych współpracowników w pozostałych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz państwach Unii Europejskiej.

Misją Centrum, jako organizacji non government i non profit, jest analiza procesów politycznych na świecie i badanie działań różnych systemów politycznych na wzajemne relacje między krajami i narodami w skali globalnej.

Nasza oferta jest skierowana zarówno do innych podobnych organizacji polskich, jak i zagranicznych, jak i jednostek rządowych zajmujących się podobnym do nas zakresem działań oraz odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów wyborczych.

Stowarzyszenie oferuje w pełni profesjonalne przeprowadzenie misji obserwacyjnych procesów wyborczych, analizy kampanii wyborczych od strony technicznej, monitoring przebiegu wyborów, analizy polityczne oraz doradztwo polityczne w zakresie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych i marketingu politycznego.

W przeciwieństwie do innych organizacji i rządów nie promujemy i nie preferujemy określonych systemów politycznych kosztem innych, lecz staramy się obiektywnie zrozumieć mechanizmy działania problematyki sprawowania władzy w każdych warunkach, bez narzucania określonej wizji i bagażu kulturowego. Naszymi atutami jest uczciwość i wierne oddanie rzeczywistości każdego systemu politycznego w relacjach geopolitycznych, umiejętność prognozowania jego rozwoju w różnych kierunkach oraz dążenie do wypracowania właściwych zaleceń w celu polepszenia jego funkcjonowania w istniejących warunkach społeczno-kulturowych.

Współpracownikami Centrum są liczni eksperci i badacze, w tym politolodzy, historycy, socjolodzy, ekonomiści, prawnicy, a także politycy z różnych krajów legitymujący się doświadczeniem w prowadzeniu kampanii wyborczych oraz monitorowaniu przebiegu wyborów.

Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych