poniedziałek, 30 grudzień 2013 05:56

Polityka Bezpieczeństwa - nowy tytuł wydawany przez ECAG

Oceń ten artykuł
(1 głos)

pb012013_small  ECAG/IPB

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy numer półrocznika „Polityka Bezpieczeństwa”, opracowany przez powołany przy Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych Instytut Polityki Bezpieczeństwa. Zadaniem pisma będzie odpowiedź na pytania związane ze wzrastającymi zagrożeniami w skali globalnej.

 

W skład zespołu redakcyjnego weszli dr Adam Krawczyk (redaktor naczelny), dr Jarosław Tomasiewicz i Marcin Domagała. W Komitecie Redakcyjnym znaleźli się dr Bartosz Bolechów, dr Wojciech Grabowski, dr Elżbieta Posłuszny, dr Jacek Posłuszny, mgr Anna Niwczyk, dr Katarzyna Czornik oraz dr Miron Łakomy.

Pozycja do nabycia TUTAJ.

Od redakcjipb012013_big.jpg

Instynkt samozachowawczy jest najsilniejszym motorem działań wszystkich organizmów żywych. Nic dziwnego, że w piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa potrzeba bezpieczeństwa ustępuje miejsca tylko niezbędnym do przeżycia potrzebom fizjologicznym.

Żyjemy jednak w czasach, w których nasze poczucie bezpieczeństwa podminowują narastające zagrożenia. Nadal odczuwamy skutki kryzysu ekonomicznego zapoczątkowanego w 2007 r., co generuje niepokoje polityczne i społeczne napięcia. Nawet powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego nie zmieni trendów geopolitycznych wiążących się z rosnącą rolą nowych (zwłaszcza azjatyckich) mocarstw; przejście od układu jednobiegunowego do wielobiegunowości skutkuje już dziś nasileniem regionalnych konfliktów zbrojnych. Do konfliktów popycha państwa też wyczerpywanie się bogactw naturalnych. Wszystko to oznacza intensyfikację wyścigu zbrojeń. Nieodwracalne wydają się być też globalne zmiany klimatyczne, prowadzące do klęsk żywiołowych. Pojawiają się nowe zagrożenia epidemiologiczne. Naszemu poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji zagrażają wreszcie zjawiska cywilizacyjne: uzależnienie od wielkomiejskiej infrastruktury, koncentracja ludzi na małej przestrzeni, coraz szybsze tempo życia i związany z tym stres, spowodowany globalizacją zwiększony przepływ informacji, kapitałów, produktów i osób, nowe technologie skutkujące zagrożeniami takimi jak cyberprzestępczość.

Analizie tych zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im poświęcony ma być półrocznik POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, którego pierwszy numer niniejszym Państwu proponujemy. Numer pierwszy zdominowała tematyka terroryzmu i szerzej – przemocy na tle politycznym. Terroryzm polityczny jest zjawiskiem motywowanym ideologicznie, dlatego temat wiodący to „Ekstremizm jako uzasadnienie przemocy politycznej”. Na owo dossier składają się teksty prezentujące różne radykalizmy: prawicowy, islamski, religijno-syjonistyczny i ekologiczny. Numer uzupełniają artykuły poświęcone morskiemu terroryzmowi na Filipinach, wpływowi terroryzmu na przemysł turystyczny i terminologii dotyczącej zagrożeń terrorystycznych.

Zespół

Pozycja do nabycia TUTAJ.

SPIS TREŚCI:

JAROSŁAW TOMASIEWICZ Francuskie Czarne Szczury jako przykład „pełzającego terroryzmu” skrajnej prawicy

ARTUR SKOREK Dekompozycja obozu Gusz Emunim i dalsza ewolucja radykalnego odłamu religijnego syjonizmu

WOJCIECH GRABOWSKI Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu muzułmańskiego

KORNEL SAWIŃSKI Pentti Linkola jako ekocentryczny ekstremista

DOROTA PAŁKIEWICZ Terroryzm a przemysł turystyczny na świecie

ANNA NIWCZYK Działalność Abu Sajaf w XX i XXI w.

MICHAŁ PIEKARSKI Zagrożenia o charakterze terrorystycznym i ich zwalczanie – aspekty i uwagi definicyjne i terminologiczne

Pozycja do nabycia TUTAJ.

Czytany 11287 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 marzec 2015 08:48