Wydrukuj tę stronę
wtorek, 04 grudzień 2012 07:18

Białoruś - model państwa i gospodarki - najnowsza książka ECAG

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Bialorus_small  ECAG

Prezentujemy najnowszą książkę czołowych analityków Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych Marcina Domagały, dr Mateusza Piskorskiego, dr Przemysława Sieradzana i dr Mariana Szołuchy, poświęconą dogłębnej analizie państwowej i gospodarczej Republiki Białoruś. To już druga w ostatnim czasie pozycja drukowana, wydana przez nasze stowarzyszenie.

 

Tym razem uwaga naszych ekspertów została skierowana na Białoruś – jednego z naszych sąsiadów, który w Polsce cieszy się nadzwyczaj złą sławą. Czy słusznie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w książce „Białoruś Model państwa i gospodarki”.

 

Bialorus_big

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Marcin Domagała – Geopolityka Białorusi     

Mateusz Piskorski – System polityczny Białorusi    

Przemysław J. Sieradzan – Ideologia państwowa współczesnej Białorusi    

Marian Szołucha – Białoruski model gospodarki    

Bibliografia    

Ze wstępu

Prawdopodobnie Białoruś jest tym z naszych sąsiadów, o którym wiemy najmniej. Dotyczy to zresztą nie tylko opracowań naukowych, ale także dziennikarstwa, czy publicystyki. O Białorusi wiedzą najwięcej mieszkańcy przygranicznych województw tzw. ściany wschodniej, którzy za Bug wyprawiają się regularnie w celach czysto handlowych. Impregnowani dzięki temu na nierzetelność przekazów medialnych, są jednym z nielicznych rozsadników niezmanipulowanej informacji o życiu naszego wschodniego sąsiada, a ściślej – o życiu społecznym i problemach codziennych przeciętnych obywateli Białorusi. Pozostałym musi wystarczyć zbitek stereotypów i skojarzeń, składających się na powielany nieskończoną liczbę razy wizerunek „ostatniej dyktatury Europy” [1], jak zazwyczaj przedstawia się naszego wschodniego sąsiada w czołowych polskich mediach.

O ile nie sposób oczekiwać pogłębionej analizy ze strony dziennikarzy i felietonistów, o tyle zadziwia brak w dalszym ciągu rzetelnych i całościowych opracowań politologicznych, socjologicznych, ekonomicznych i geopolitycznych na temat rządzonego od 1994 roku przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę państwa. Poza kilkoma pozycjami, właściwie nie ma na polskim rynku wydawniczym pozycji, które mogłyby przybliżyć Czytelnikom istotę białoruskiego modelu społeczno-gospodarczego i ustroju politycznego [2], politykę zagraniczną i rolę Białorusi w układzie międzynarodowych stosunków politycznych [3].

Prezentowana praca jest rezultatem projektu badawczego Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. ECAG interesował się sytuacją u naszego wschodniego sąsiada od dłuższego czasu, analizując zachodzące za Bugiem procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Ma charakter interdyscyplinarny; jej autorzy starają się ukazać splot szeregu różnych czynników wpływających na ukształtowanie się tego, co określamy niekiedy mianem białoruskiego modelu społeczno-gospodarczego. Bez wątpienia bowiem Białoruś wybrała odmienną od większości państw dawnego bloku wschodniego drogę transformacji po rozpadzie Związku Radzieckiego i uzyskaniu niepodległości. Analiza nie ma przy tym na celu podejmowania się określonych ocen i opiniowania zachodzących procesów; element prognostyczny rozpatruje wyłącznie potencjalne skutki i następstwa mogących nastąpić zdarzeń. Nie sposób wszakże zakładać, że owe konsekwencje mogłyby nie mieć znaczenia dla Polski, jako nie tylko państwo sąsiednie, ale także jednego z istotniejszych partnerów handlowych dla Mińska.

Niniejsza praca stanowi przyczynek do dalszych pogłębionych badań nad zasygnalizowaną w niej problematyką. Nie ulega wątpliwości, że szereg wspomnianych w niej zagadnień wymaga rozwinięcia i pogłębionej analizy. Dlatego niniejszym deklarujemy, że Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych wydawać będzie kolejne prace i publikacje w ramach rozpoczętego przez nas projektu badawczego „Białoruś”.


Pozycja do nabycia TUTAJ.

Książka ukazała się pod patronatem kwartalnika

MYSL.PL_LOGO1

 

sowaZakupy hurtowe dla księgarń:

Ewelina Czechowska
Sowa Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa
tel: + 48 22 431 81 32, kom: +48 600 992 113, fax:+ 48 22 431 81 50

 

_________________________________________________________

1. Retoryka taka widoczna jest również w tytułach niektórych prac naukowych, spośród wydanych ostatnio np. A. Wilson, Belarus. The Last European Dictatorship, Yale 2011. Na fakt, iż takowe określenie stanowi intelektualne nadużycie zwraca uwagę tylko niewielu polskich naukowców, np. W. Konarski zwrócił uwagę, że system ma charakter hybrydalny, posiadając przy tym cechy systemu umożliwiającego funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, [w:] http://www.pl.boell.org/downloads/Bialorus_stracona_szansa_na_zmiane_ relacja.pdf, dostęp z dnia 17 IX 2012 r.
2. Białoruski system polityczny omawiają pokrótce m.in. B. Grylak, M. Michalczuk, System polityczny Białorusi, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005; J. Sobczak, Republika Białoruś, [w:] E. Dulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, t. 2, Lublin 2002; B. Jagusiak, Systemy polityczne państw sąsiednich Polski, Warszawa 2011.
3. Politykę zagraniczną Białorusi omawiają m.in. autorzy artykułów zamieszczonych w I. Topolski (red.), Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2009.

Czytany 13422 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 marzec 2015 08:45