Marcin Domagała

  prdzECAG

16 czerwca 2011 r. ekspert ECAG Marcin Domagała udzielił komentarza dla Polskiego Radia dla Zagranicy,  w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego "w sprawie Ukrainy: sprawy Julii Tymoszenko i innych członków poprzedniego rządu". W swojej wypowiedzi Domagała nakreślił okoliczności podjęcia tej rezolucji, a także skomentował bieżącą sytuację opozycji na Ukrainie pod względem zagrożeń dla demokracji.

gaz  Marcin Domagała

Współpraca polsko-amerykańska w kwestii wydobycia gazu łupkowego ze złóż polskich na zawsze może zmienić geopolityczną pozycję Polski. Jej owocna realizacja utrwali jednak i wzmocni satelicką pozycję Rzeczypospolitej względem mocarstwa zaoceanicznego, które nie raz już w przeszłości przedmiotowo traktowało Warszawę dla osiągnięcia własnych celów.

ENP


  Marcin Domagała

Pod nazwą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) kryje się oficjalna polityka Unii Europejskiej, prowadzona względem unijnych państw sąsiedzkich, leżących wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża atlantyckiego Afryki, znajdujących się wokół basenu Morza Śródziemnego oraz grupy zachodnich krajów postradzieckich na terenie Europy wschodniej i Azji zachodniej (Kaukaz) [1]. (geopolityka)

 prdzECAG

5 maja 2011 r. ekspert ECAG Marcin Domagała udzielił komentarza dla Polskiego Radia dla Zagranicy w sprawie raportu amerykańskiej organizacji Freedom House, poświęconego kwestii demokracji na Ukrainie. W swojej wypowiedzi podkreślił geopolityczny kontekst stworzenia tego raportu, a także ogólnie nakreślił charakter obecnego ukraińskiego systemu politycznego.

 prdzECAG

30 marca 2011 r. ekspert ECAG Marcin Domagała udzielił komentarza dla Polskiego Radia dla Zagranicy w sprawie niedawnej wizyty byłej premier Ukrainy  Julii Tymoszenko w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W swojej wypowiedzi podsumował ten pobyt i ocenił naganne zachowanie byłej szefowej ukraińskiego rządu, która wykorzysttuje każdą okazję do ataków na obecny rząd ukraiński.

szach  Marcin Domagała

Ostatnia rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973 otworzyła zupełnie nową drogę w rywalizacji geopolitycznej mocarstw, na terenie obszaru otaczającego Unię Europejską. Rezolucja to ostatecznie zakończyła długi proces odchodzenia od zasad wytyczonych przez traktat westfalski z 1648 r., który do tej pory był podstawą stosunków między państwami.

prdzECAG

21 marca 2011 r. ekspert ECAG Marcin Domagała udzielił komentarza dla Polskiego Radia dla Zagranicy w sprawie niedawnego sondażu przeprowadzonego na Ukrainie w sprawie m.in. postrzegania niepodległości tego państwa przez jego obywateli. W badaniu 51% respondentów opowiedziało się za niepodległością Ukrainy, zaś 47% stwierdziło, że opowiedziało się za utrzymaniem Związku Radzieckiego, gdyby obecnie przeprowadzono takie referendum.

Ku_Nowej_Europie

  Marcin Domagała

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji, wydawnictwa: Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

prdzECAG

8 marca 2011 r. ekspert ECAG Marcin Domagała udzielił komentarza dla Polskiego Radia dla Zagranicy w sprawie wypowiedzi byłego ministra obrony Ukrainy Anatolija Hrycenki na temat stanu ukraińskiej armii. W swojej wypowiedzi wskazał na główne przyczyny słabości sił zbrojnych tego sąsiada Polski, a także wskazał najważniejsze zagrożenia geopolityczne, związane z ich słabością dla samej Ukrainy oraz tego regionu Europy.

altprdzECAG

Ekspert Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych Marcin Domagała,  2 lutego br. skomentował dla Polskiego Rada dla Zagranicy kwestię zakazu wyjazdu Julii Tymoszenko do Brukseli wydanego przez ukraińską prokuraturę. W swojej wypowiedzi dokładnie wyjaśnił przyczyny obecnych problemów szefowej największej ukraińskiej partii opozycyjnej oraz ukazał szeroki kontekst polityczny i gospodarczy tej afery.

Strona 8 z 11