wgf  Marcin Kłódkiewicz

Udział w WGF 2012 potwierdzili m.in. minister Radosław Sikorski, Stefan Fϋle, Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa, Lech Wałęsa oraz silna, i podkreślająca rangę wydarzenia, reprezentacja administracji amerykańskiej: Ellen Tauscher oraz Thomas Nides, pełniący funkcję zastępcy Hillary Clinton - oboje z Departamentu Stanu USA, a także sławny ukraiński pięściarz, a obecnie również polityk, Witalij Kliczko.

Wrocław Global Forum w Internecie

piątek, 25 maj 2012 18:26

wgf  Marcin Kłódkiewicz

Już za 7 dni, w czwartek 31 maja rozpocznie się Wrocław Global Forum 2012. Tak jak w latach ubiegłych wydarzenie będzie można śledzić na żywo w Internecie dzięki live streamingowi. Informacje o wydarzeniu będą na bieżąco ukazywać się na blogu WGF2012 prowadzonym na platformie Salon24.pl, kanale WGF_2012 na portalu społecznościowym Twitter oraz na kanale WGF w serwisie YouTube.

wgfMarcin Kłódkiewicz

W czwartek 31 maja br. rozpocznie się Wrocław Global Forum 2012. Od trzech lat konferencja jest znakomitym przykładem współpracy Urzędu Miasta Wrocławia, polskich i amerykańskich instytucji rządowych, niezależnych instytucji zajmujących się tematyką międzynarodową oraz krajowego i zagranicznego biznesu.  Przybycie na WGF 2012 potwierdzili m.in. minister Radosław Sikorski, Ellen Tauscher z Departamentu Stanu USA, Stefan Fϋle, Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa w Komisji Europejskiej oraz Lech Wałęsa, a także sławny ukraiński pięściarz obecnie również polityk Witalij Kliczko.

wgf  Katarzyna Balashov

W dniach 31 maja-2 czerwca br. stolicę Dolnego Śląska odwiedzi czterech prezydentów, trzech premierów, komisarz UE oraz ministrowie odpowiedzialni za kształtowanie polityki zagranicznej. Wśród wielu znamienitych osobistości swoje przybycie potwierdzili m.in. Michaił Gorbaczow,  minister Radosław Sikorski, Ellen Tauscher z Departamentu Stanu USA, Stefan Fϋle, Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa oraz Lech Wałęsa. 

mgu_konf  ECAG

W dniach 25 i 26 kwietnia 2012 roku w auli plenarnej Korpusu Humanistycznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa (MGU) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoria świata wielobiegunowego”. Na sympozjum Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych reprezentował dr Przemysław Sieradzan, który wygłosił referat na temat pojęcia postkolonializmu w myśli politycznej Frantza Fanona.

M_Lysy  ECAG

Przebywający z wizytą w Mińsku dr Mateusz Piskorski (ECAG) spotkał się z Mieczysławem Łysym kierującym Związkiem Polaków na Białorusi. Podczas dyskusji omówione zostały problemy związane z brakiem poparcia i utrudnieniami działalności ZPnB ze strony władz polskich. Dr Piskorski z uwagą zapoznał się z punktem widzenia mniejszości polskiej zamieszkującej Białoruś (Polacy są drugą, po Rosjanach, najbardziej liczebną grupą mniejszościową w Republice Białoruś).

Azerb_flaga  ECAG

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych od lat zajmuje się monitoringiem konfliktów wpływających na geopolityczny rozkład sił w różnych regionach świata, przede wszystkim na obszarze byłego ZSRR oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Jednym z takich konfliktów jest spór pomiędzy Azerbejdżanem a Nagornym Karabachem, który nasi eksperci starali się analizować także podczas wizyt studyjnych na spornym terytorium w 2008 i 2012 roku. Reprezentujący ECAG dr Mateusz Piskorski w dniach 16-19 lutego br. przebywał w Stepanakercie na konferencji międzynarodowej poświęconej koncepcjom rozwiązania konfliktu.

Powstał niemiecki ECAG

wtorek, 07 luty 2012 09:16

niemcy_flagaECAG

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych realizuje projekt powołania sieci organizacji eksperckich w krajach Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Jedną z najistotniejszych struktur wchodzących w jej skład jest organizacja niemiecka, która została założona w grudniu 2011 roku w Berlinie. 

Konferencja poświęcona upadkowi ZSRR

piątek, 23 grudzień 2011 12:59

konf01  ECAG

W dniach 20-21 grudnia 2011 r. w Viskuli na Białorusi odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Teoretyczna i Praktyczna p.t. 20 Years Without The USSR – CIS – Euroasian Union. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych było jej współorganizatorem.

IV_Zjazd  Kornel Sawiński

W dniach 20-21 października 2011 roku w Gdyni miał miejsce IV Zjazd Geopolityków Polskich. Impreza organizowana w jesiennej atmosferze od 2008 roku zawitała tym razem w mury budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Współorganizatorami zjazdu były: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Geopolityki z Częstochowy, oraz Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

Strona 3 z 5