Wydrukuj tę stronę
środa, 19 grudzień 2012 09:29

V Zjazd Geopolityków Polskich

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

V Zjazd Geopolityków Polskich

ogólnopolska konferencja poświęcona geopolityce i pokrewnym dziedzinom wiedzy

Termin:
12-13 kwietnia 2013 r. (piątek-sobota)

Miejsce:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

(Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych), ul. Stefana Batorego 39 L
(http://www.wpism.umk.pl/)

Organizator:
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Współorganizatorzy:

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

 Katedra Geopolityki i Geostrategii Akademii Polonijnej w Częstochowie

Europejska Szkoła Dyplomacji Akademii Polonijnej w Częstochowie

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych

Naukowe Koło Wschodnie UMK

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK

Koło Kultury Żydowskiej UMK

Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK

Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK


Sekretarze V Zjazdu Geopolityków Polskich:
p. Joanna Rak email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Arkadiusz Meller e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Alfabetyczna lista uczestników V Zjazdu Geopolityków Polskich

1. kpt. mgr inż. Jarosław Affek, Uniwersytet Wrocławski, Głos w dyskusji

2. lic. Beata Karolina Belica, Uniwersytet Gdański, Uwarunkowania geopolityczne możliwości powstania kurdyjskiej autonomii

3. prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski, Głos w dyskusji

4. mgr Agata Biernat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Położenie geopolityczne Albanii i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa

5. lic. Patryk Bukowski, Uniwersytet Gdański, Geopolityczne uwarunkowania konfliktów na Bałkanach

6. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyzwania metodologiczne w badaniu grupy BRICS

7. mgr Marcin Domagała, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Głos w dyskusji

8. kpt. mgr inż. Mariusz Falkowski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce

9. mgr Mateusz Hudzikowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych

10. prof. dr hab. Piotr GrochmalskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wykład inauguracyjny

11. prof. Robert Ištok, mgr Dominika Plavčanová, Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja, Russian geopolitics and geopolitics of Russia. Phenomenon of space

12. dr Krzysztof Iwańczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Geopolityczne widzenie świata Zbigniewa Brzezińskiego

13. mgr inż. Jan M. Janiszewski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Głos w dyskusji

14. mgr Michał Jarocki, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Arktyka jako nowe pole globalnych przemian geopolitycznych

15. mgr Beata Jaroszewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Turcja geostrategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

16. mgr Bartłomiej Jasiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Unia Zachodnioeuropejska jako przykład dynamiki zmian systemu bezpieczeństwa w Europie

17. dr Karina Jędrzejowska, Uniwersytet Warszawski, Przestrzeń geoekonomiczna w wymiarze finansów międzynarodowych

18. dr Irina Kozárová, Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja, Driving forces of globalization

19. mgr Piotr Kułakowski, Politechnika Rzeszowska, Głos w dyskusji

20. dr Zbigniew Lach, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym

21. Piotr Leszczyński, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Arktyka - nowa arena walki państw o wpływy

22. mgr Piotr Lewandowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Arabska Wiosna – szanse, nadzieje i rozczarowanie

23. dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Gdyby Hitler zwyciężył… Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec

24. mgr Mateusz Łakomy, niezależny analityk i konsultant, Czy Polskę stać na niezależność? Analiza ekonomicznej zdolności Polski do zapewnienia bezpieczeństwa państwa

25. mgr Wojciech Łysek, Uniwersytet Jagielloński, Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL

26. mgr Arkadiusz Meller, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Położenie geopolityczne Polski w ocenie polskich monarchistów (1918-1939)

27. mgr Krzysztof Olek, Instytut Konsultantów Europejskich, Głos w dyskusji

28. mgr Robert Mieczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Konflikty na Zakaukaziu, splot problemów natury etnicznej i energetycznej

29. prof. dr hab. Leszek Moczulski, Polska Akademia Nauk, Głos w dyskusji

30. dr Mateusz Piskorski, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Między ingerencją a interwencją. Reakcje podmiotów zewnętrznych na wojnę domową w Syrii 2011-2013 

31. prof. dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wykład inauguracyjny

32. lic. Joanna Rak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Spójność wizji polsko-niemiecko-rosyjskich relacji w ramach exposés Prezesów Rady Ministrów okresu III RP

33. mgr Łukasz Reszczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Geopolityka Kosowa

34. mgr Marlena Sawicka, Uniwersytet Warszawski (finansowanie badań przez spółki Gazprom i EuRoPol Gaz); Polskie Towarzystwo Geopolityczne, O. W-wa., Międzywojenny euroazjatyzm

35. Kamil SiemieniukGłos w dyskusji

36. prof. dr hab. Julian Skrzyp, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Rywalizacja Chin i Indii w Afryce i na Bliskim Wschodzie

37. prof. dr hab. Andrzej Skrzypek, Uniwersytet Warszawski, Głos w dyskusji

38. mgr Marcin Soboń, Uniwersytet Wrocławski, Geopolityka w przestrzeni

39. mgr Marek Śmigasiewicz, Uniwersytet Warszawski, Geopolityka w skali mikro. Uwarunkowania geopolityczne europejskich państw karłowatych

40. mgr Michał Specjalski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Głos w dyskusji

41. dr Gaweł Strządała, Uniwersytet Opolski, Prusy i Rzesza Niemiecka w koncepcjach politycznych  Władysława Studnickiego do roku 1914

42. prof. dr hab. Mirosław Sułek, Uniwersytet Warszawski, Rywalizacja geopolityczna jako gra o sumie zerowej

43. dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne; Instytut Geopolityki w Częstochowie, Geopolityka akademicka w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2012 – założenia teoretyczne i główne nurty badawcze

44. Bartosz Krzysztof Szczepaniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Głos w dyskusji

45. dr Mateusz Wiliński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Głos w dyskusji

46. dr Grzegorz Tokarz, Uniwersytet Wrocławski, Początki Słowian i Słowiańszczyzny – wizja Wawrzyńca Surowieckiego

47. dr Patryk Tomaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Czy istnieje alternatywa wobec Unii Europejskiej? Koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego Polski alternatywne wobec Unii Europejskiej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

48. prof. dr hab. Olga Wasiuta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Integracja Eurazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji

49. prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wpływ Polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy

50. dr Wojciech Wierzejski, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Źródła energii w XXI wieku jako element potencjału geopolitycznego państw

51. mgr Beata Woźniak-Krawczyk, Uniwersytet Gdański, Niemilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego wobec zagrożeń XXI wieku 

52. dr Anna Wróbel, Uniwersytet Warszawski, Od geopolityki do geoekonomii: determinanty mocarstwowości ekonomicznej Niemiec 

53. red. Andrey Vypolzov, Agencja informacyjna “NewsBalt”, Głos w dyskusji

54. mgr Sylwia Zakrzewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wielowektorowość w białoruskiej polityce zagranicznej –  rzeczywistość czy iluzja?

55. dr Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski, Zagrożenia destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowowschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda”

56. dr Krzysztof Żęgota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centralizm – regionalizm – autonomia: casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej


Program  konferencji

12 kwietnia 2013 r.
15:00-15:45
Uroczysta inauguracja konferencji (Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych)
– Powitanie uczestników przez władze Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie „Książka Geopolityczna Roku 2012”
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Grzegorza Radomskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Piotra Grochmalskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

15:45-16:00
Przerwa na kawę

16:00-17:30
Debata z udziałem gości zagranicznych
Geopolityka Europy Centralnej: szanse i zagrożenia
Uczestnicy: prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Robert Ištok (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja), senator RP Jan Filip Libicki, red. Witold Michałowski (kwartalnik „Rurociągi”), dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych), prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Uniwersytet Warszawski), red. Andriej Wypołzow (Agencja Informacyjna NewsBalt, Kaliningrad, Rosja)
Moderator: dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

Panel 1. Inauguracyjny (s. 310)
17:45-18:45

Świat wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Arkadiusz Meller

17:45-18:00
prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej)
Rywalizacja Chin i Indii w Afryce i na Bliskim Wschodzie

18:00-18:15
dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)
Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym

18:15-18:30
dr Wojciech Wierzejski (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)
Źródła energii w XXI wieku jako element potencjału geopolitycznego państw

18:30-18:45
dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Między ingerencją a interwencją. Reakcje podmiotów zewnętrznych na wojnę domową w Syrii 2011-2013

13 kwietnia 2013 r.
9:30-10:00
Rejestracja uczestników


Panel 1. (s. 310)
10:00-11:00

Federacja Rosyjska i Azja wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

10:00-10:15
prof. dr hab. Robert Ištok, mgr Dominika Plavčanová (Prešovská univerzita v Prešove)
Russian geopolitics and geopolitics of Russia. Phenomenon of space

10:15-10:30
mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Konflikty na Zakaukaziu, splot problemów natury etnicznej i energetycznej

10:30-10:45
mgr Sylwia Zakrzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Wielowektorowość w białoruskiej polityce zagranicznej –  rzeczywistość czy iluzja?

10:45-11:00
dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
Geopolityka akademicka w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2012 – założenia teoretyczne i główne nurty badawcze

Panel 2. (s. 301)
10:00-11:00

Federacja Rosyjska i Azja wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Krystian Chołaszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

10:00-10:15
prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Integracja Eurazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji

10:15-10:30
dr Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Centralizm – regionalizm – autonomia: casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

10:30-10:45
mgr Beata Jaroszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Turcja geostrategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

10:45-11:00
mgr Marlena Sawicka (Uniwersytet Warszawski – finansowanie badań przez spółki Gazprom i EuRoPol Gaz; Polskie Towarzystwo Geopolityczne, O. W-wa)
Międzywojenny eurazjatyzm

Panel 3. (s. 303)
10:00-11:00

Współczesne procesy geopolityczne
Moderator: mgr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

10:00-10:15
prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Rywalizacja geopolityczna jako gra o sumie zerowej

10:15-10:30
dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)
Przestrzeń geoekonomiczna w wymiarze finansów międzynarodowych

10:30-10:45
dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Od geopolityki do geoekonomii: determinanty mocarstwowości ekonomicznej Niemiec

10:45:11:00
dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Zagrożenia destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowowschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda”  

Panel 4. (s. 302)
10:00-11:00

Współczesne procesy geopolityczne
Moderator: lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

10:00-10:15
dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej)
Wyzwania metodologiczne w badaniu grupy BRICS

10:15-10:30
mgr Marcin Soboń (Uniwersytet Wrocławski)
Geopolityka w przestrzeni

10:30-10:45
mgr Beata Wożniak-Krawczyk (Uniwersytet Gdański)
Niemilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego wobec zagrożeń XXI wieku

10:45-11:00
mgr Piotr Lewandowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Arabska Wiosna – szanse, nadzieje i rozczarowanie

11:10-11:45 Przerwa kawowa

Panel 5. (s. 310)
11:45-13:00

Europa i Polska wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Mateusz Hudzikowski (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

11:45-12:00
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Wpływ Polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy

12:00-12:15
lic. Patryk Bukowski (Uniwersytet Gdański)
Geopolityczne uwarunkowania konfliktów na Bałkanach

12:15-12:30
mgr Mateusz Hudzikowski (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych

12:30-12:45
mgr Agata Biernat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Położenie geopolityczne Albanii i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa

12:45-13:00
kpt. mgr inż. Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki)
Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce

Panel 6. (s. 301)
11:45-13:00

Świat wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Krystian Chołaszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

11:45-12:00
dr Irina Kozárová (Prešovská univerzita v Prešove)
Driving forces of globalization

12:00-12:15
mgr Łukasz Reszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Geopolityka Kosowa

12:15-12:30
lic. Beata Karolina Belica (Uniwersytet Gdański)
Uwarunkowania geopolityczne możliwości powstania kurdyjskiej autonomii

12:30-12:45
mgr Mateusz Łakomy (niezależny analityk i konsultant)  
Czy Polskę stać na niezależność? Analiza ekonomicznej zdolności Polski do zapewnienia bezpieczeństwa państwa

12:45-13:00
mgr Bartłomiej Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Unia Zachodnioeuropejska jako przykład dynamiki zmian systemu bezpieczeństwa w Europie

Panel 7. (s. 303)
11:45-13:00

Myśl geopolityczna
Moderator: mgr Arkadiusz Meller

11:45-12:00
dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)
Początki Słowian i Słowiańszczyzny – wizja Wawrzyńca Surowieckiego

12:00-12:15
mgr Wojciech Łysek (Uniwersytet Jagielloński)
Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL

12:15-12:30
mgr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Położenie geopolityczne Polski w ocenie polskich monarchistów (1918-1939)

12:30-12:45
dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Czy istnieje alternatywa wobec Unii Europejskiej? Koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego Polski alternatywne wobec Unii Europejskiej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

12:45-13:00
Piotr Leszczyński (Akademia Obrony Narodowej)
Arktyka – nowa arena walki państw o wpływy

Panel 8. (s. 302)
11:45-13:00

Myśl geopolityczna
Moderator: lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

11:45-12:00
dr Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Gdyby Hitler zwyciężył… Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec

12:00-12:15
mgr Michał Jarocki (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
Arktyka jako nowe pole globalnych przemian geopolitycznych

12:15-12:30
dr Gaweł Strządała (Uniwersytet Opolski)
Prusy i Rzesza Niemiecka w koncepcjach politycznych Władysława Studnickiego do roku 1914

12:30-12:45
dr Krzysztof Iwańczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Geopolityczne widzenie świata Zbigniewa Brzezińskiego

12:45-13:00
lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Spójność wizji polsko-niemiecko-rosyjskich relacji w ramach exposés Prezesów Rady M
inistrów okresu III RP

Czytany 8443 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04