piątek, 27 kwiecień 2012 09:09

Spotkanie przedstawicieli ECAG z ambasadorem Republiki Azerbejdżanu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Azerb_flaga  ECAG

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych od lat zajmuje się monitoringiem konfliktów wpływających na geopolityczny rozkład sił w różnych regionach świata, przede wszystkim na obszarze byłego ZSRR oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Jednym z takich konfliktów jest spór pomiędzy Azerbejdżanem a Nagornym Karabachem, który nasi eksperci starali się analizować także podczas wizyt studyjnych na spornym terytorium w 2008 i 2012 roku. Reprezentujący ECAG dr Mateusz Piskorski w dniach 16-19 lutego br. przebywał w Stepanakercie na konferencji międzynarodowej poświęconej koncepcjom rozwiązania konfliktu.

W wykładzie wygłoszonym podczas konferencji dr Mateusz Piskorski zwrócił uwagę na następujące aspekty sytuacji na Kaukazie Południowym, do których należą:

• realizacja projektu Większego Bliskiego Wschodu, zaproponowana przez administrację i ekspertów amerykańskich, mająca na celu geopolityczne osłabienie Rosji i Chin za pomocą destabilizacji sytuacji w krajach Bliskiego Wschodu, sąsiadującego z nim Kaukazu oraz Centralnej Azji;

• groźba militarnego rozstrzygnięcia konfliktu karabaskiego przez Azerbejdżan dokonujący w ostatnim czasie znaczących inwestycji w uzbrojenie, w tym zakup sprzętu w Izraelu;

• potencjalny spór pomiędzy Baku a Teheranem, polegający m.in. na propagowaniu koncepcji Wielkiego Azerbejdżanu, zakładającej wspieranie ruchów separatystycznych w regionach północnego Iranu zamieszkiwanych przez ludność azerską;

• rola Rosji jako gwaranta bezpieczeństwa i stabilności w regionie Południowego Kaukazu, w tym za pomocą utrzymania obecności rosyjskich sił zbrojnych w regionie (w szczególności w Armenii);

• konieczność intensyfikacji akcji informacyjnych przez karabaską stronę konfliktu w celu prezentacji swojego punktu widzenia w szczególności w krajach Unii Europejskiej.

W związku z zainteresowaniem ECAG konfliktem w Nagornym Karabachu, 13 kwietnia br. dr Mateusz Piskorski odbył spotkanie z ambasadorem Azerbejdżanu w Warszawie, byłym premierem prof. Hasanem Hasanowem. W trakcie spotkania ambasador wyraził w sposób emocjonalny następujące poglądy:

• Erywań w istocie stanowi część terytoriów azerbejdżańskich, która została „podarowana” stronie ormiańskiej;

• na pytanie o to, gdzie mogą w takiej sytuacji żyć etniczni Ormianie, padła odpowiedź, że mogą oni przyjechać np. do Polski;

• w okresie rozpadu i po likwidacji ZSRR czystki etniczne w Nagornym Karabachu, pogranicznych rejonach oraz Azerbejdżanie dokonywane były wyłącznie przez stronę ormiańską;

• elity polityczne Francji, które udzieliły poparcia uchwale uznającej ludobójstwo Ormian przez Turków w 1915 roku, zostały „skorumpowanie i kupione” przez Ormian;

• militarne rozwiązanie konfliktu karabaskiego przez siły zbrojne Azerbejdżanu można porównać z działaniami Armii Krajowej w Polsce podczas okupacji niemieckiej.

Dr Mateusz Piskorski zwrócił się z prośbą do ambasadora o przekazanie ECAG materiałów przedstawiających azerbejdżański punkt widzenia konfliktu. Ambasador wyraził opinię, że przedstawiciel ECAG jest „przeniknięty ormiańską propagandą”, i – dopóki nie złoży samokrytyki w związku z pobytem w Nagornym Karabachu – nie zostaną mu przekazane żadne wydawnictwa azerbejdżańskie. Dr Mateusz Piskorski, powołując się na wolność badań naukowych i działalności eksperckiej, stwierdził, że w Polsce czasy składania samokrytyki przez ekspertów i naukowców uznać można za dawno minione i odmówił złożenia deklaracji wspierającej w konflikcie którąkolwiek z jego stron. Ambasador Hasan Hasanow poinformował ponadto, że dr Mateusz Piskorski objęty został zakazem wjazdu na terytorium Republiki Azerbejdżan, grożąc przy tym odpowiedzialnością karną ekspertowi.

fot. Megaflags.com

Czytany 4160 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04