sobota, 27 październik 2012 10:30

Konferencja: NATO wobec wyzwań współczesnego świata

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

nato04

ECAG

W dniach 18–19 października w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się zorganizowana przez Katedrę Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ) konferencja pod tytułem „NATO wobec wyzwań współczesnego świata”. Jednym z jej patronów było Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

Licznie zebranych gości na tegorocznej konferencji przywitał kierownik Katedry, prof. nadzw. dr hab. Robert Łoś, który podziękował zgromadzonym gościom za przybycie, a także patronom honorowym (Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego). Prof. Łoś zasygnalizował również powstanie Centrum Badań nad Pokojem im. Waldemara Michowicza, którego celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych prac naukowych o charakterze badawczym, analitycznym, szkoleniowym oraz dydaktycznym.

nato01

W imieniu Rektora Uniwersytetu Łódzkiego konferencję otworzył prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Góral – prorektor ds. studenckich i toku studiów. W imieniu Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania, prodziekan ds. nauczania. Podczas oficjalnego otwarcia odczytano złożony na ręce prof. Roberta Łosia list Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

nato02

Podczas sesji plenarnej wystąpienia na tematy związane z NATO wygłosili między innymi: wieloletni ambasador przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej prof. Jerzy M. Nowak, prof. Longin Pastusiak, senator Bogdan Klich, I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Gocuł, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych BBN Paweł Pietrzak, dyrektor polskiego oddziału German Marshall Fund Andrew Michta oraz prof. Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej. Przedstawicielem Parlamentu Europejskiego był Krzysztof Lisek, wiceprzewodniczący unijnej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE). Wygłosił on przemówienie za pośrednictwem nagrania wideo.

nato03

Konferencję swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele wielu ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych. Na debatę przybyli eksperci z uniwersytetów: jagiellońskiego, warszawskiego, wrocławskiego, łódzkiego, poznańskiego, szczecińskiego, lubelskiego, Jana Kochanowskiego. Prócz tego wystąpili przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Collegium Masoviense, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii OBWE w Biszkeku, Społecznej Akademii Nauk.

nato04

Zaproszenie szerokiej grupy uczestników, o różnych zainteresowaniach badawczych, było świadomym działaniem organizatorów, którzy wyszli z założenia, że analizowana problematyka wymaga interdyscyplinarnej debaty. Organizatorom konferencji zależało, aby zgromadziła ona przedstawicieli różnych dziedzin nauki, co  w praktyce pozwoliło na pełniejsze ukazanie  zadań, wyzwań i problemów, przed jakimi staje NATO, które po zakończeniu zimnej wojny przejawia dużo szersze, bo globalne ambicje i to nie tylko w wymiarze militarnym. Tym samym celem organizatorów było zainicjowanie analizy również wyzwań o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym oraz kulturowym w perspektywie nie tylko europejskiej, ale również światowej. Nie zabrakło również relacji z Unią Europejską i Polską.

nato05

Podczas konferencji dokładnie omówiono i przedyskutowano między innymi globalne wyzwania dla przyszłości NATO, także przez pryzmat najnowszej koncepcji strategicznej oraz szczytów w Lizbonie i Chicago. Nie zabrakło elementów niemilitarnych, w tym referatów na temat operacji pokojowych, reagowania kryzysowego oraz wykorzystania instrumentów „soft power” i cyber-bezpieczeństwa. Przedstawiono również rolę NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa transatlantyckiego i światowego, rozwiązywaniu kryzysów (chociażby na Bałkanach czy w Afryce Północnej) oraz zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego.

nato06

Szeroka tematyka konferencji w połączeniu z wieloaspektowym, interdyscyplinarnym pojęciem sprawiła, że wygłoszono ponad 60 referatów. Bogactwo wystąpień zaowocowało podziałem na aż 10 paneli. Nie zabrakło też ożywionych dyskusji nad często odważnymi tezami. By jednak interesujące analizy i wnioski nie zaginęły wraz z końcem konferencji, jej widocznym owocem będzie przygotowywana książki, w których znajdą się wygłoszone referaty.

Foto: Zdzisław Machnicki

Czytany 4448 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04