niedziela, 01 wrzesień 2013 11:31

ECAG w Sudanie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sudan_MPiskorski  ECAG

W dniach 25–30 sierpnia br. delegacja Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych przebywała w Sudanie, na zaproszenie tamtejszych środowisk eksperckich i analitycznych. Dr Mateusz Piskorski (sekretarz generalny ECAG-Polska) i Robert Stelzl (prezes ECAG-Austria) odbyli szereg spotkań,  w których uczestniczyli również eksperci organizacji partnerskiej ECAG z Federacji Rosyjskiej – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Nowych Państw Aleksiej Martynow, oraz jego analitycy: prof. Igor Gierasimow i prof. Siergiej Nikonow (obaj z Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu). 

Uczestnicy delegacji spotkali się m.in. z ministrem badań naukowych i komunikacji Issa Baszarim, który przedstawił perspektywy rozwoju nowych technologii w gospodarce sudańskiej,  w tym, przede wszystkim w zakresie prac nad odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, w szczególności solarnej i pochodzącej z biopaliw, uzyskanych na bazie roślin energetycznych.

Sudan, po utracie w 2011 r. ponad 75% swych złóż ropy naftowej, w wyniku secesji Sudanu Południowego, zmuszony jest do podejmowania intensywnych prac w tej dziedzinie, poszukując przy tym partnerów zagranicznych, posiadających odpowiednie technologie i gotowych do udziału w projektach inwestycyjnych.

Delegacja spotkała się również z przewodniczącym sudańskiego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego) Ahmedem Ibrahimem Al Tahirem. Na spotkaniu podkreślono znaczenie współpracy międzyparlamentarnej i międzypartyjnej dla budowy relacji europejsko-sudańskich. Omówiono również problemy bezpieczeństwa narodowego Sudanu w kontekście nieuregulowanej granicy z Sudanem Południowym oraz wspieraniem przez Dżubę separatystycznych formacji zbrojnych na pograniczu obydwu państw. Posiadane na ten temat przez Chartum informacje zdają się potwierdzać, że duża część pomocy międzynarodowej, przekazywanej do południowosudańskiego budżetu przeznaczana jest na dozbrajanie ugrupowań, działających na terytorium północnego sąsiada, z wyraźnym celem destabilizacji sytuacji na jego terytorium. Szef sudańskiego parlamentu oznajmił także, że znaczne wsparcie dla południa w tych działaniach okazują Stany Zjednoczone i Izrael, dostarczając broń i zaopatrzenie,  przekazywane następnie członkom grup zbrojnych.

Na kolejnym spotkaniu, tym razem z ministrem zasobów naturalnych, Kamalem Abdelatifem, ponownie dyskutowano na temat potencjalnych zasobów surowców naturalnych w terytorialnie pomniejszonym, latem 2011 r. państwie. Resort zasobów naturalnych w obecnym kształcie powołano do życia w 2010 r., gdy już praktycznie przesądzona była decyzja polityczna o uznaniu niepodległego Sudanu Południowego. Jego zasadniczym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której straty wynikające z utraty złóż ropy naftowej, zrekompensowane zostaną w jak największym stopniu przez dochody z wydobycia innych cennych minerałów, takich jak uran czy złoto. Wg ministra, już obecnie poziom rekompensaty wynosi ok. 60% w porównaniu do okresu sprzed 2011 r. Dodatkowo, tradycyjne metody wydobycia kruszców, przede wszystkim złota,  zapewniają utrzymanie około 6 mln mieszkańców Sudanu, co – przy niewysokim poziomie rozwoju gospodarczego kraju – ma niebagatelne znaczenie społeczne. Rząd sudański również w tej dziedzinie poszukuje jednak inwestorów,  najchętniej rosyjskich i europejskich (chińscy i indyjscy już są obecni); do tej pory przeprowadzono analizy geologiczne zaledwie 50% potencjalnych złóż.  Do inwestycji zachęcali również inni przedstawiciele rządu w Chartumie. Minister ds. ropy naftowej Awad Aljaz mówił o istnieniu pokaźnych złóż tego surowca w północnej części kraju. Minister ds. inwestycji Mustafa Osman stwierdził, że w sytuacji braku poważniejszego zainteresowania ze strony inwestorów rosyjskich, Sudańczycy musieli otworzyć swój system gospodarczy na Chiny, kontrolujące dziś pokaźną część miejscowej gospodarki.

Delegacja ECAG odbyła ponadto interesujące spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Sudanu Alim Kartim. Szef MSZ nakreślił nadrzędne cele i podstawowe wektory sudańskiej polityki zagranicznej, zwracając uwagę, że musi się ona opierać na delikatnym balansie, nie wykluczając współpracy z żadnym z istotnych w regionie aktorów stosunków międzynarodowych. Przykładem takiego podejścia może być umiejętne zachowywanie przez Chartum dobrych relacji z arabskimi państwami Zatoki Perskiej, jak i ze skonfliktowanym z nimi Iranem. Bardzo ostrożną postawę wybrały również władze sudańskie wobec toczących się w krajach arabskich konfliktów wewnętrznych, nie opowiadając się po żadnej ze stron ani w Syrii, ani w Egipcie.

28 września eksperci ECAG złożyli jednodniową wizytę w stanie Darfur, spotykając się z przedstawicielami miejscowych władz w stolicy regionu El Faszer. Spotkali sie także z przedstawicielami misji ONZ w Darfurze (UNAMID) i odwiedzili obóz dla uchodźców,  prowadzony przez miejscowe władze.

Zwieńczeniem kilkudniowej wizyty stało się podpisanie umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy sudańską organizacją Bridges International a ECAG (Agreement on Cooperation between Bridges International Organization and the European Centre of Geopolitical Analysis). Dokument podpisany przez ECAG-Polska i ECAG-Austria z jednej, a Bridges z drugiej strony, zakłada podjęcie szerokiej współpracy naukowo-analitycznej w sprawach dotyczących relacji europejsko-afrykańskich, monitoringu rozwoju sytuacji politycznej i procesów geopolitycznych zachodzących na kontynencie afrykańskim, ułatwienia kontaktów gospodarczych obu stron, organizacji konferencji i seminariów oraz publikacji materiałów stanowiących przedmiot zainteresowania obu stron. Umowa zakłada też podjęcie starań na rzecz utworzenia Afrykańskiego Centrum Analiz Geopolitycznych (ACGA), będącego strukturą siostrzaną ECAG, opartą również na zasadzie sieciowości.

Czytany 5698 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04