środa, 29 czerwiec 2011 08:30

Raport międzynarodowej komisji śledczej w sprawie naruszeń prawa międzynarodowego w Libii

Oceń ten artykuł
(1 głos)

boki  ECAG

1 czerwca Rada Praw Człowieka ONZ opublikowała Raport międzynarodowej komisji śledczej do spraw zbadania wszystkich domniemanych naruszeń prawa międzynarodowego od początku konfliktu w Libii. Raport był odpowiedzią na postanowienia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ S-15/1 pkt 11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zbadania wszystkich domniemanych naruszeń prawa międzynarodowego i praw człowieka w Libii.

Przedstawiciele komisji nawiązali bezpośredni kontakt z rządem Libii, oraz Tymczasową Radą Narodową, jak również z reprezentantami rozmaitych organizacji społecznych i osobami prywatnymi w całym kraju. W sumie przesłuchano 350 osób w tym 113 (lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego, pacjentów i członków ich rodzin) w 10 szpitalach, przesłuchano 30 osób z stolic dwóch stron konfliktu (Benghazi i Trypolisu). Spotkano się z 148 libijskimi uchodźcami w punktach tranzytowych bądź obozach. Komisja przeanalizowała wszystkie postawione hipotezy, przeanalizowała 5000 stron dokumentów, ponad 580 filmów i ponad 2200 fotografii.

Co ciekawe zwrócono uwagę, że raporty i dokumenty organizacji pozarządowych przedstawiały dużo większą wiarygodność niż dokumenty stron konfliktu. Obie strony przekazywały Komisji informacje na podstawie plotek i wątpliwej wiarygodności źródeł. Ostatecznie ogólne wnioski raportu po wzięciu pod uwagę tego typu metodologicznych mankamentów dalekie są od wskazania na jednoznaczną winę którejkolwiek ze stron konfliktu.

Informacja na temat raportu dwóch francuskich think-tanków, dotyczącego Libii znajduje się TUTAJ.

Materiał został przygotowany w ramach programu analitycznego ECAG – Libia 2011.

Skrót raportu:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_Extract_en.pdf
Całość raportu:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf

Czytany 40560 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04