Administrator witryny ECAG

ECAG-Kaukaz

Białoruskie MSZ poinformowało w oficjalnym komunikacie, że wjazd do Południowej Osetii i Abchazji przez terytorium państw innych niż Gruzja stanowi naruszenie gruzińskich przepisów i może być przyczyną postawienia zarzutów przez władze gruzińskie. Mińsk tym samym zajął stanowisko uznające obszary obydwu krajów za terytoria wchodzące w skład państwa gruzińskiego.

ECAG-Kaukaz

Białoruskie MSZ poinformowało w oficjalnym komunikacie, że wjazd do Południowej Osetii i Abchazji przez terytorium państw innych niż Gruzja stanowi naruszenie gruzińskich przepisów i może być przyczyną postawienia zarzutów przez władze gruzińskie. Mińsk tym samym zajął stanowisko uznające obszary obydwu krajów za terytoria wchodzące w skład państwa gruzińskiego.

czwartek, 23 lipiec 2009 12:30

Karabach zamiast Armenii?

ECAG-Kaukaz

Taron Akopian, ormiański historyk ze Stepanakertu wyraził opinię rozpowszechnioną wśród części niepodległościowych działaczy Republiki Górskiego Karabachu – jego zdaniem, strona karabaska powinna zastąpić Erewań w dwustronnych rozmowach z Azerbejdżanem. Według niego, „Karabach jest gospodarzem swojego terytorium i dysponentem wolności wywalczonej za cenę krwi”. Akopian przypomina, że to strona karabaska zdecydowała się na podpisanie układu o zawieszeniu broni z Baku, a tymczasem jej przedstawiciele nie biorą udziału w negocjacjach już od 1998 roku.

wtorek, 21 lipiec 2009 17:36

Kolejne rozmowy o Górskim Karabachu

ECAG-Kaukaz

18 lipca w Moskwie z wizytą przebywał prezydent Armenii Serż Sarkisjan i Azerbejdżanu Ilham Alijew. Do ich spotkania doszło w obecności prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Tematem rozmów stała się próba uzgodnienia interpretacji procedury głosowania (referendum), w wyniku której miałoby dojść do regulacji statusu spornego terytorium. Brak oficjalnego komunikatu dla mediów po rozmowach każe przypuszczać, iż nie doszło do zbliżenia stanowisk obu stron.


 

wtorek, 14 lipiec 2009 06:22

Nowe propozycje dla Górskiego Karabachu

ECAG - Oddział Kaukaz

Po spotkaniu grupy G8 trzy kraje wchodzące w skład specjalnej grupy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. uregulowania konfliktu karabaskiego Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i Francja zaproponowały zmodyfikowaną listę tzw. zasad madryckich po raz pierwszy sformułowanych 29 listopada 2007 roku. Oto lista najważniejszych z nich:

poniedziałek, 13 lipiec 2009 02:00

Projekt - Państwa Nieuznawane

Państwa nieuznawane stanowią element rzeczywistości międzynarodowej od wielu dekad. Rozpady mocarstw i imperiów kolonialnych powodowały liczne konflikty terytorialne i narodowościowe, z których wiele zakończyło się działaniami zbrojnymi. Ich rezultatem rzadko było ostateczne uregulowanie kwestii spornych terytoriów. Częściej okazywało się, że obszary będące przedmiotem sporu dwóch lub więcej państw pozostawały w sferze tzw. zamrożonego konfliktu. Przedłużanie się tego stanu powodowało konieczność organizacji życia publicznego w ramach istniejących warunków. W ten sposób dochodziło do proklamacji niepodległości podmiotów, które wkrótce potocznie określono mianem republik separatystycznych. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, unikając tej subiektywnej i publicystycznej terminologii, posługuje się pojęciem państw nieuznawanych. Definiujemy je w następujący sposób: są to państwa de facto (spełniające zatem klasyczne kryteria państwowości: terytorium, ludność, władza) nieuznawane de iure (nie będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych i nieuznawanie przez społeczność międzynarodową). Terminologia ta musi zostać dopracowana na gruncie współczesnego dorobku nauki o stosunkach międzynarodowych i politologii. Istnieją bowiem państwa uznawane tylko przez jedno lub kilka innych państw będących członkami ONZ, których status jest dziś rzeczą trudną do zdefiniowania.

niedziela, 12 lipiec 2009 23:45

Nowa rosyjska baza w Kirgizji?

Foto: dreamstime.comECAG - Oddział Moskwa

W związku z nasileniem sytuacji kryzysowej w Kotlinie Fergańskiej na pograniczu Kirgizji, Uzbekistanu i Turkmenistanu pojawiła się koncepcja stworzenia na południu pierwszego z wymienionych krajów bazy wojsk rosyjskich w ramach Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego. Źródła uzbeckie twierdzą, że doszło do rozmów na ten temat pomiędzy rosyjskim wicepremierem Igorem Sieczynem i ministrem obrony Anatolijem Serdiukowem a prezydentem Kirgizji Kurmanbekiem Bakijewem.

wtorek, 13 styczeń 2009 01:00

Nasza oferta

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce na podstawie polskiego prawa. Organizacja posiada także filię działającą na terenie Federacji Rosyjskiej i Ukrainie, a także licznych współpracowników w pozostałych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz państwach Unii Europejskiej.

Misją Centrum, jako organizacji non government i non profit, jest analiza procesów politycznych na świecie i badanie działań różnych systemów politycznych na wzajemne relacje między krajami i narodami w skali globalnej.

Nasza oferta jest skierowana zarówno do innych podobnych organizacji polskich, jak i zagranicznych, jak i jednostek rządowych zajmujących się podobnym do nas zakresem działań oraz odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów wyborczych.

Stowarzyszenie oferuje w pełni profesjonalne przeprowadzenie misji obserwacyjnych procesów wyborczych, analizy kampanii wyborczych od strony technicznej, monitoring przebiegu wyborów, analizy polityczne oraz doradztwo polityczne w zakresie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych i marketingu politycznego.

W przeciwieństwie do innych organizacji i rządów nie promujemy i nie preferujemy określonych systemów politycznych kosztem innych, lecz staramy się obiektywnie zrozumieć mechanizmy działania problematyki sprawowania władzy w każdych warunkach, bez narzucania określonej wizji i bagażu kulturowego. Naszymi atutami jest uczciwość i wierne oddanie rzeczywistości każdego systemu politycznego w relacjach geopolitycznych, umiejętność prognozowania jego rozwoju w różnych kierunkach oraz dążenie do wypracowania właściwych zaleceń w celu polepszenia jego funkcjonowania w istniejących warunkach społeczno-kulturowych.

Współpracownikami Centrum są liczni eksperci i badacze, w tym politolodzy, historycy, socjolodzy, ekonomiści, prawnicy, a także politycy z różnych krajów legitymujący się doświadczeniem w prowadzeniu kampanii wyborczych oraz monitorowaniu przebiegu wyborów.

Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych

Strona 5 z 5