środa, 10 październik 2012 08:53

Czy to już rozpad?

ZUNR  Info ECAG

Zdominowane przez nacjonalistów władze lokalne obwodu lwowskiego oraz Stanisławowa uznały kontrowersyjną ustawę językową za „nielegalną i nieobowiązującą” na ich terenie. Prokuratura nie wyklucza podjęcie działań przeciw samorządowcom.

Dział: Ukraina

banderowcy  prof. dr hab. Bogumił Grott

Polska polityka w stosunku do Ukraińców i Ukrainy nie może być rozpatrywana bez uwzględniania czynnika, jakim był i jest nadal szowinistyczny ukraiński nacjonalizm, którego kośćcem stała się założona w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów oraz powstałe w latach drugiej wojny światowej jej zbrojne ramię – Ukraińska Powstańcza Armia.

Dział: Komentarze