ruina  dr Robert Potocki

Wraz z upadkiem systemu komunistycznego w latach 1989-1991 zniknęła „prostota” ówczesnego bipolarnego ładu globalnego. Na gruzach systemu jałtańsko-poczdamskiego nie pojawił się bynajmniej „koniec historii”, jak swego czasu wieścił to Francis Fukuyama, lecz nowy nieład planetarny identyfikowany głównie ze „zderzeniem cywilizacji” Samuela Huntingtona.

Dział: Analizy

katastrofa  Piotr Turkot

Kwestia wyjaśnienia katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku posiada również tło geopolityczne. Sprawa stała się przedmiotem gry współczesnych mocarstw, i to właśnie przez ten pryzmat należy postrzegać i oceniać wszelkie podejmowane w tej kwestii działania.

Dział: Komentarze

 newsweek 

Łukasz Reszczyński

W ostatnim wywiadzie dla tygodnika „Newsweek” profesor Zbigniew Brzeziński nie wyszedł poza ramy „amerykańskiego mitu geopolitycznego”, choć niektóre stwierdzenia obnażyły jego wątłe podstawy. To określenie w swoim niedawnym tekście przypisał twierdzeniom George`a Friedman`a prezes Instytutu Geopolityki w Częstochowie – Leszek Sykulski

Dział: Komentarze
czwartek, 02 grudzień 2010 09:21

Radosław Fellner: Oblicza podboju kosmosu

alt Radosław Fellner

 

 

Rozpoczęła się era dynamicznej rywalizacji o supremację w przestrzeni kosmicznej. Europa skupia się na pozytywnych aspektach wykorzystania przestrzeni (badania klimatu), co nie przeszkadza w realizowaniu koncepcji wydobycia surowców przez USA i Rosję. geopolityka

Dział: Analizy
poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:51

Antoni Koniuszewski: Geopolityka a globalizacja

alt Antoni Koniuszewski

Z geopolitycznej perspektywy globalizacja świata rozumiana, jako zobiektywizowany proces wiodący ku politycznej jedności ludów i narodów ziemi trwa od zarania dziejów; zaś jej pierwsze przełomowe przyspieszenie nastąpiło w dobie nowożytnych odkryć geograficznych w końcu piętnastego i w szesnastym wieku.

Dział: Komentarze

alt Piotr Turkot

Wojsko, służby specjalne oraz inne siły państwowe miały zawsze dla Rosji priorytetowe znaczenie. Były one stawiane na pierwszym miejscu wśród najważniejszych pozycji rosyjskiej polityki.

Dział: Komentarze

alt Bartłomiej Królikowski

Demografia - według opinii amerykańskiego politologa - odegra dużo większą rolę w polityce światowej aniżeli dotychczas. Może wyłonić całkiem nowe mocarstwa, co dziś spotyka się z uśmiechem wielu komentatorów. Według tych prognoz, państwa zdecydować się mogą na wewnętrzne rozwiązania, które dziś wydają się nierealne, niewyobrażalne.  geopolityka

Dział: Komentarze
alt

Marcin Popławski

W drugiej połowie XIX wieku Rosja i Anglia podjęły ostrą rywalizację o wpływy na wielkim obszarze Azji Centralnej, rywalizacja ta zyskała miano Wielkiej Gry. Stworzone wówczas strefy wpływów Rosji i Anglii, stały się podstawą podziału regionu do dnia dzisiejszego.

geopolity

Dział: Komentarze
alt Dominik Jankowski

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie kluczową rolę przy ocenie potencjału danego państwa na arenie międzynarodowej odgrywa oszacowanie jego zdolności ekonomicznych. To bowiem ta domena staje się krytyczna w sieciocentrycznym obrazie międzynarodowych powiązań gospodarczo-społecznych.

Dział: Analizy
alt Tomasz Otłowski
Proces umacniania się strategicznej pozycji i znaczenia Islamskiej Republiki Iranu w jej otoczeniu międzynarodowym uległ w ostatnich latach wyraźnemu przyspieszeniu. Iran konsekwentnie i wytrwale buduje status geopolitycznego lidera w regionie, mając nadzieję - i póki co wszelkie realne szanse - na uzyskanie w perspektywie najbliższej dekady pozycji regionalnego mocarstwa o statusie nuklearnym.
Dział: Analizy
Strona 14 z 15