chess_army

  Hijran Aliyeva-Sztrauch

Analiza sytuacji na Kaukazie jest ściśle związana z analizą sporów między państwami mającymi swoje interesy w regionie (głównie to: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Izrael, Iran, Rosja). Wiadomo, że posiadanie wpływów na Kaukazie otwiera drogę dla światowego handlu, ułatwia dostęp do mórz południowych, jak i bogatych w zasoby naturalne kraje Azji Środkowej i basenu Morza Kaspijskiego. Można więc śmiało powiedzieć, że Kaukaz Południowy stał się poligonem starcia między centrami władzy (ośrodkami siły). 

Dział: Analizy

swiatkrop  Piotr A. Maciążek

Zgodnie z prawidłami geopolityki - układ przestrzenny pozostaje najlepszym punktem odniesienia w stosunku do wszelkiej maści futurologicznych rozważań. Tak jest i w tym przypadku - niezwykle ważnej dysputy na temat nowego kręgosłupa Eurazji, który w zamyśle wielu analityków ma szansę przekształcić się w tzw. blok kontynentalny.

Dział: Komentarze

kurylskie  Małgorzata Stańczyk

Japonia i Rosja toczą spor o przynależność terytorialną grupy wysepek Habomai oraz wysp Shikotan, Kunashiri (ros. Kunaszir) i Etorofu (ros. Iturup) zaliczanych przez Rosję do Kuryli Południowych, przez Japonię nazywanych Terytoriami Północnymi. Poważnym problem dla Japonii jest widoczna ostatnia zmiana stanowiska Rosji w sprawie zwrotu spornych wysp.

Dział: Analizy

klucze  Piotr A. Maciążek

Podstawowe prawidła geopolityki to m.in. niezmienność układu przestrzennego, w ramach którego funkcjonuje państwo. To właśnie on wymusza kierunki ekspansji bądź newralgiczne, narażone na atak terytoria. Prostą wykładnią tej tezy jest spora, historyczna powtarzalność konfliktów i sojuszy militarnych. Geopolityka umożliwia zatem także prognozowanie przyszłych wydarzeń politycznych. Ta zasada dotyczy również Polski, spróbujmy zatem sięgnąć po kilka najpopularniejszych kluczy geopolitycznych dotyczących naszego kraju.

Dział: Komentarze

baltica

  Piotr A. Maciążek

Zwiększenie wydatków wojskowych przez Sztokholm, porzucenie tradycyjnej neutralności przez ten kraj i (zgodnie z informacją jaka ukazała się na prestiżowym portalu STRATFOR) zawarcie sojuszu obronnego Szwecji z Estonią - to jedynie wierzchołek góry lodowej geostrategicznych zmian jakie zachodzą w Europie.

Dział: Komentarze

 

alt
Łukasz Reszczyński

 

Członkostwo Bułgarii i Rumunii w Unii Europejskiej to doskonały przykład wyższości bieżących interesów nad polityczną racjonalnością.

Dział: Publikacje
alt dr Robert Potocki Recenzja: Maciej Olchawa, Imperialna Rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009, 247 ss.
Dział: Recenzje
czwartek, 15 październik 2009 07:57

Antoni Koniuszewski: Wojna w Europie?

alt Antoni Koniuszewski

Geostrategiczne wątpliwości odnoszące się do współczesnej nam Europy brzmią następująco: czy wciąż jest ona centrum całego znanego świata? I czy każda tutejsza wojna, będzie jak dawniej, walką o władztwo nad istotnymi częściami globu?

Dział: Komentarze