sobota, 21 styczeń 2012 10:45

Jakub Bizoń: Więcej 'złotego' realizmu

gold_barJakub Bizoń

Powrót do parytetu złota jest obecnie niemożliwy – zarówno z przyczyn praktycznych (za mało złota, za dużo papierków) jak i polityki ekonomiczno-finansowej USA. Dlatego powołanie do życia nowej waluty, jest jedyną realną alternatywą dla obecnej sytuacji w wymiarze zarówno geoekonomicznym, jak i geopolitycznym.

Dział: Komentarze

swiatkrop  Piotr A. Maciążek

Zgodnie z prawidłami geopolityki - układ przestrzenny pozostaje najlepszym punktem odniesienia w stosunku do wszelkiej maści futurologicznych rozważań. Tak jest i w tym przypadku - niezwykle ważnej dysputy na temat nowego kręgosłupa Eurazji, który w zamyśle wielu analityków ma szansę przekształcić się w tzw. blok kontynentalny.

Dział: Komentarze

klucze  Piotr A. Maciążek

Podstawowe prawidła geopolityki to m.in. niezmienność układu przestrzennego, w ramach którego funkcjonuje państwo. To właśnie on wymusza kierunki ekspansji bądź newralgiczne, narażone na atak terytoria. Prostą wykładnią tej tezy jest spora, historyczna powtarzalność konfliktów i sojuszy militarnych. Geopolityka umożliwia zatem także prognozowanie przyszłych wydarzeń politycznych. Ta zasada dotyczy również Polski, spróbujmy zatem sięgnąć po kilka najpopularniejszych kluczy geopolitycznych dotyczących naszego kraju.

Dział: Komentarze

alt dr Gracjan Cimek

Działalność Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) pozwala przybliżyć geopolityczny wymiar sprzeczności  generowanych przez proces globalizacji. Czołowymi państwami i motorami współpracy są niewątpliwie Chiny (ChRL) i Rosja. Zasadniczym czynnikiem ich zbliżenia było przeciwstawienie się roszczeniom Stanów Zjednoczonych do uzyskania światowej hegemonii.

Dział: Analizy