alt

rozm. Leszek Sykulski


Prezentujemy obszerne fragmenty wywiadu z dr. Modestem Kolerowem, redaktorem naczelnym agencji informacyjnej „Regnum”,
przeprowadzony 21.10.2010 r. podczas III Zjazdu Geopolityków Polskich we Wrocławiu.

Dział: Wywiady
niedziela, 03 październik 2010 13:14

Piotr A. Maciążek: O Mołdawii trzeba mówić!

alt

Piotr A. Maciążek

Proeuropejskie rządy w Kiszyniowie rzutują nie tylko na sytuację wewnętrzną w samej Mołdawii, która pozostając dotąd pod wpływem komunistycznej partii, zabezpieczała wpływy Kremla w regionie.

Dział: Komentarze
wtorek, 21 wrzesień 2010 06:28

Antoni Koniuszewski: Absurdy prometeizmu

alt Antoni Koniuszewski

W naszym narodowym politycznym języku, historycznej wiodącej narracji, występuje wiele szkodliwych koncepcji, utopijnych przekonań, błędnych mniemań. Geneza tego rodzaju poglądów sięga ery zaborów i romantycznego mesjanizmu, który opanował dusze elit, umieszczając nasze narodowe myślenie w koleinach obłędu, prowadzącego do samozniszczenia, przez forsowanie kolejnych, coraz gorzej przygotowanych, narodowych powstań. Symptomatyczne jest i to, że w narodowej nekropolii, poza koronowanymi głowami, członkami królewskich rodów, wielkimi wodzami leżą doczesne szczątki poetów, których z namaszczeniem zwiemy wieszczami.

Dział: Komentarze
alt geopolityka Bogusław Kowalski

Współpraca liderów Unii Europejskiej: Francji i Niemiec z Rosją wchodzi w kolejny etap i przybiera charakter systematycznej, przemyślanej i długofalowej kooperacji gospodarczej. Już nie tylko wspólne projekty rozwijające sprzedaż w Europie głównych surowców rosyjskich: gazu i ropy, ale także zaawansowane inwestycje powiązane z transferem nowoczesnych technologii do Rosji. Na tym najbardziej zależy obecnej ekipie rządzącej w Moskwie.

 
Dział: Unia Europejska
alt Tomasz Kapuśniak
  Jeśli nie dojdzie na Ukrainie do reform politycznych (systemowych), państwo to nie będzie w stanie uniknąć instrumentalnego traktowania przez innych.    
Dział: Analizy
wtorek, 15 grudzień 2009 04:27

Maria Przełomiec: Warto walczyć o Wschód

alt Maria Przełomiec   Polską politykę zagraniczną można chyba uznać za jeden z największych sukcesów ostatniego dwudziestolecia. Pełna zgoda polskich elit, tych postsolidarnościowych i tych postkomunistycznych, co do integracji III RP z zachodnimi strukturami zaowocowała członkostwem najpierw w NATO, a następnie w Unii Europejskiej.    
Dział: Analizy
alt Jędrzej Czerep
Białoruś to państwo pełne sprzeczności, pod wieloma względami wymykające się jednoznacznym ocenom i czarno-białemu schematowi opisywania go, czemu często ulegają dziennikarze. W momencie, kiedy ponownie znajduje się w centrum uwagi, tym razem jako uczestnik unijnego Partnerstwa Wschodniego, a zarazem nasilają się jego trudności i nieporozumienia w relacjach z Rosją, nabierają aktualności pytania o określenie swojego miejsca w kontekście europejskim.
Dział: Komentarze

Mateusz Piskorski

Coraz częściej zdarza się, że rzekome polskie sukcesy na arenie międzynarodowej okazują się inicjatywami w istocie szkodliwymi, stojącymi w sprzeczności z polską racją stanu. W ubiegłym roku rząd Donalda Tuska przy pomocy prawicowego, neokonserwatywnego gabinetu rządzącego w Szwecji wylansował reklamowaną od miesięcy koncepcję Partnerstwa Wschodniego, zakładającą bezpośrednią ingerencję Unii Europejskiej w krajach postradzieckich, niejednokrotnie mało stabilnych politycznie i gospodarczo (Gruzja, Mołdawia) lub oddalonych o tysiące kilometrów od wschodnich granic UE (Azerbejdżan, Armenia).

Dział: Komentarze
Strona 6 z 6