PW  Piotr A. Maciążek

Dziś szczyt Partnerstwa Wschodniego znów na krótki czas przypomni części polskiego społeczeństwa o istnieniu tzw. „wschodniego wymiaru polityki europejskiej”.

Dział: Komentarze

lorneta  Katarzyna Zwierzyńska

Strategiczne położenie Polski, której granica wschodnia stanowi zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, nadaje jej automatycznie rolę łącznika między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Ten atut, wraz z rosnącym zainteresowaniem UE relacjami ze Wschodem, umożliwił Polsce i Szwecji zainicjowanie Partnerstwa Wschodniego (PW) – programu, którego celem jest zbliżenie Unii Europejskiej z 6 państwami Europy Wschodniej, czyli Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Armenią, Gruzją i Azerbejdżanem.

Dział: Komentarze

Jbuzek


ECAG

Podążanie przez Białoruś ścieżką demokratycznych i rynkowych reform będzie nagradzane, natomiast kierowanie się w stronę przeciwną będzie miało poważne konsekwencje – mówi w wywiadzie dla ECAG były polski premier, a obecnie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. 

Dział: Wywiady

beuflag  Piotr A. Maciążek
Bartosz Mroczkowski

Już 1 lipca Polska przejmuje od Węgier pieczęć sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja jak w każdym przypadku obejmuje szeroki zakres działań (od kultury, gospodarki, kończąc na kwestiach wizerunkowych). Jako lider polityki wschodniej, Polska ma okazję do mocniejszego głosu w sprawie Białorusi. Kryzys reżimu Aleksandra Łukaszenki i przewodnictwo Unii nad Wisłą to idealny moment na nakreślenie strategii działań w stosunku do naszego niesfornego sąsiada – jaka ona jest, jaka powinna być? Jak może wpłynąć na całe spektrum wschodniej polityki sąsiedztwa UE?

Dział: Komentarze

parwschgeopolityka  Jacek Kujawa

Można uznać za w pełni prawdopodobne, że państwa uczestniczące w programie „Partnerstwa Wschodniego” staną się koloniami Unii Europejskiej i będą pełnić rolę źródeł zasobów (w tym siły roboczej) oraz rynków zbytu dla produkcji z Unii Europejskiej. Opisywany region stanie się jednocześnie strefą tranzytu rosyjskich surowców energetycznych pod kontrolą UE.

Dział: Komentarze

bookopen  Gregory Tinsky

Towarzysz Leonid Breżniew na przełomie lat siedemdziesiątych powiedział: „gospodarka powinna być oszczędna”. Ta genialna myśl od razu została sparodiowana przez licznych radzieckich dowcipnisiów i w skrócie brzmiała w sposób następujący: „gospodarka powinna być”. W odniesieniu do podstawowego pytania niniejszej dyskusji „jaką powinna być polska polityka wschodnia?”, odpowiedź brzmi „polska polityka wschodnia powinna być”.

Dział: Komentarze
niedziela, 08 maj 2011 13:13

O Partnerstwie Wschodnim w Mińsku

01-wizkon  ECAG

5 maja br. w Mińsku z inicjatywy Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych oraz Centrum Analitycznego EcooM (Białoruś) odbyła się konferencja pod tytułem „Perspektywy Partnerstwa Wschodniego”. Udział w niej wzięli dr Mateusz Piskorski (ECAG), dr Gracjan Cimek (ECAG) oraz współpracownicy ECAG z innych krajów Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Dział: Dla Mediów

debata  Polityka Wschodnia
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Polityka Globalna

Już dziś można dostrzec powolną ewolucję dotychczasowej myśli wschodniej w polskiej polityce zagranicznej. Jej trzonem są nadal zręby Doktryny Giedroycia. Opiera się ona na trzech założeniach: przyjaznych relacjach z sąsiadami, na dwutorowych relacjach w polityce wschodniej (równorzędne stosunki z Rosją i krajami poradzieckimi) i sprzeciwianiu się zasadzie Russia First.

Dział: Debaty

bridge


  dr Przemysław Sieradzan

Wiceprezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych dr Przemysław Sieradzan, odpowiada na pytania zawarte w ankiecie półrocznika „Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji”, wydawanego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dział: W mediach

mownica

  Piotr A. Maciążek

"Polityka wschodnia" to modne sformułowanie stanowiące trzon wewnętrznych, polskich rozgrywek politycznych. Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów w tym dyskursie są realne możliwości naszego kraju, dotyczące oddziaływania i kształtowania przestrzeni postsowieckiej.

Dział: Komentarze
Strona 5 z 6