circassian_map_small  Władisław Guliewicz

Problem czerkieski pozostaje nadal jednym z najbardziej aktualnych tematów polityki pomocowej Stanów Zjednoczonych. Liczna grupa ośrodków badawczych pracuje obecnie nad tematem „ludobójstwa narodu czerkieskiego”, jako mitu założycielskiego, w celu utworzenia podstaw dla budowy niepodległej Czerkiesji. Sukcesywna realizacja tego projektu może znacząco zmienić układ geopolityczny na Kaukazie.

Dział: Komentarze