merkelsarkoz  dr Adam Krzymowski

Zarówno Paryż, jak i Berlin coraz bardziej skupiają się wyłącznie na interesach narodowych. Partnerstwo strategiczne UE z regionem śródziemnomorskim i bliskowschodnim” przyjęte w 2004 roku przez Radę do spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych oraz Komisję Europejską przewidywało dalsze zaangażowanie Unii w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie oraz współpracę polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturową.

Dział: Komentarze

alt Robert D. Kaplan

Kryzysowi, który zmusił Greków do zwrócenia się o finansową pomoc, przypisywano wiele przyczyn. Wszystkie jednak są natury ekonomicznej: grecki deficyt budżetowy połączony z brakiem jego przejrzystości, wszechobecna korupcja, określana słowem fakelaki, które symbolizuje łapówki oraz rousfeti – polityczne przysługi. Istnieje jednak dużo głębsza przyczyna greckiego kryzysu, o której nikt nie ma odwagi wspominać, ponieważ oznaczałoby to akceptację przeznaczenia, jakim jest geografia.

Dział: Komentarze
alt dr Robert Potocki Recenzja: Maciej Olchawa, Imperialna Rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009, 247 ss.
Dział: Recenzje