wtorek, 26 styczeń 2010 08:50

Khalid al-Faisal bin Abdul Aziz Al Saud: Czas pomyśleć jak Arabowie

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

 

alt Książe Khalid al-Faisal bin Abdul Aziz Al Saud   W konfrontacji z globalnym kryzysem ekonomicznym, oraz groźbą protekcjonizmu, kraje Bliskiego Wschodu muszą opracować wspólny model rozwoju. Aby tego dokonać  powinny zostać zaangażowane najtęższe umysły. Kluczem do tego jest wzmocnienie regionalnej współpracy.    
W Arabii Saudyjskiej zostałem nazwany niepoprawnym marzycielem, gdy zasugerowałem dwa lata temu, że nadszedł dla mojego kraju czas by dostać się do pierwszego świata. Dzisiaj widzimy znaki postępu. Nowy, międzynarodowy uniwersytet zarówno dla kobiet jak i mężczyzn został otwarty niedaleko Jeddah. Eksperymentalny sposób zarządzania finansami miast sprawdza się jak na razie doskonale. Ale potrzebujemy szybszych zmian, do tego by działać wspólnie musimy przekonać cały arabski region.
 
Długofalowa wizja zjednoczonej arabskiej gospodarki, została odsunięta na bok ze względu na globalny kryzys ekonomiczny. Temat powrócił jednak przy okazji grudniowej ósmej już (spotkania odbywają się co rok) konferencji Stowarzyszenia Myśli Arabskiej w Kuwejcie.
 
Istnieje pilna potrzeba dokładnego zbadania w jakim stopniu recesja pobudziła protekcjonizm, osłabiła arabskie inicjatywy gospodarcze, i które w tych warunkach regionalne spółki mogłyby zapewnić zrównoważony rozwój całej ludności arabskiej. Kopenhaski szczyt klimatyczny spowodował zmianę naszego wyobrażenia o wykorzystywaniu zasobów energii. Zachęcił nas do poszukiwania nowych dróg rozwoju, w ramach idei gospodarki opartej na niskim zużyciu węgla  (low-carbon energy). Jest to również powód by przypomnieć znaczenie regionalnej współpracy przy rozwiązywaniu problemów wspólnych dla całego regionu.
 
Kiedy krytycy twierdzą, że region ów przeznaczony jest do tego by być wiecznie podzielonym, to my w imię naszych wartości, naszych związków historycznych, i kulturowych powinniśmy się temu stanowczo przeciwstawić. Marzenia o zjednoczeniu muszą iść ręka w rękę z otwartością na nowe pomysły w obszarze postępu i rozwoju. Z największym przyrostem naturalnym na świecie problematyka młodzieży jest kwestią najpilniejszą. By stworzyć do 2020 r. niezbędne 50 milionów miejsc pracy, istnieje potrzeba przyspieszenia reformy liberalizującej handel. Z naszymi ogromnymi zasobami naturalnymi możliwym jest zredukowanie bezrobocia do wskaźnika jednocyfrowego. Jeśli się to nie uda staniemy przed groźbą niepokojów społecznych.
 
Kilka krajów regionu jest już członkami Światowej Organizacji Handlu. Od charakteru stosunków handlowych zależeć będzie zapewne wynik kolejnej rundy negocjacji o przyjęcie do WTO. Ograniczenie barier w handlu, forsowanie pakietu reform, promocja jednej waluty dla całego regionu (w systemie GCC) to kluczowe zadania na przyszłość. Arabski model biznesu powinien zostać wzięty pod mikroskop, po to by móc łatwiej rozwiać negatywne stereotypy narosłe wokół niego. Powinniśmy przeciwstawić się wizerunkowi arabskiej gospodarki zamkniętej na świat, zamkniętej dla gospodarczych podmiotów z zewnątrz.
 
Aby wyrównać nasze zapóźnienia powinniśmy kłaść nacisk na jak największą profesjonalizację rodzimych firm by mogły odnosić sukcesy przyczyniając się przez to do rozwoju gospodarczego. Powinniśmy również zadać sobie pytanie: jakie ten rozwój może przynieść skutki dla tradycyjnych struktur społecznych.
 
Społeczna odpowiedzialność jest istotą arabskiego systemu wartości idea ta pojawia się w ostatniej dekadzie coraz częściej w korporacjach międzynarodowych (na poziomie globalnym). Wkład tych olbrzymich gigantów w pomyślność regionu jest oczywista, również zachodni biznes mógłby się czegoś nauczyć jeśli chodzi o problematykę społecznej odpowiedzialności w prowadzeniu interesów.. Islamski system finansowy oparty na prawie szariatu, zdobywający coraz więcej zwolenników w dobie kryzysu finansowego, mógłby również nauczyć Zachodnie modele bankowe kilku rzeczy.
 
Świat arabski ma krytyczne spojrzenie na perspektywy poprawy globalnego systemu ekonomicznego. Kryzys może być również okazją do integracji ekonomicznej regionu, którą rozpocząć powinno stworzenie jednej, wspólnej waluty. Do tego jednak potrzeba: wizji,  wsparcia przez mocne instytucje oraz przejrzystych struktur. By zapewnić naszym przyszłym pokoleniom bezpieczeństwo i lepszą przyszłość musimy w sposób odpowiedni zachęcić ludzi do realizacji wyżej zarysowanych celów.
 
tłum. Kornel Sawiński
Autor jest Gubernatorem Regionu Mekki, w Arabii Saudyjskiej i szefem bejruckiego oddziału Arab Thought Foundation.
Artukuł pochodzi ze strony alt
 
Czytany 6436 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 marzec 2016 20:20