Bogumił Grott

banderowcy  prof. dr hab. Bogumił Grott

Polska polityka w stosunku do Ukraińców i Ukrainy nie może być rozpatrywana bez uwzględniania czynnika, jakim był i jest nadal szowinistyczny ukraiński nacjonalizm, którego kośćcem stała się założona w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów oraz powstałe w latach drugiej wojny światowej jej zbrojne ramię – Ukraińska Powstańcza Armia.