Łukasz Reszczyński

czwartek, 11 sierpień 2011 02:35

Łukasz Reszczyński: Wywiadowcza wojna Polski

peplonski


  Łukasz Reszczyński

Recenzja: Andrzej Pepłoński, Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1944, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, 521 ss.

serfl  Łukasz Reszczyński

Włączenie kraju w poczet członków Unii Europejskiej powoli staje się dla serbskiego rządu hasłem, za pomocą którego wytłumaczyć można wszelkie działania, nawet te noszące znamiona zdrady narodowych interesów.

Balkanpeninsula


geopolityka       Łukasz Reszczyński

Półwysep Bałkański od dawna odgrywał istotną rolę w zagranicznej strategii Włoch. Znaczenie tego regionu wzrosło zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy to powodzenie realizacji upragnionego „Mare Nostrum” zostało zagrożone przez niemieckie „Drang nach Adria”.

mladic  Łukasz Reszczyński

Serbskie władze wyciągnęły właściwe wnioski z dotychczasowej cynicznej gry Zachodu na Bałkanach. Chcąc odnosić wymierne korzyści, Belgrad zdecydował się przystąpić do tej partii. Trzema czołowymi poszukiwanymi przez haski Trybunał do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, Belgrad rozgrywa niczym kartami przy pokerze. Wyciągnięcie najsilniejszej z nich w obecnym momencie nie jest przypadkowe.

cran  Łukasz Reszczyński

Układ geopolityczny na Półwyspie Bałkańskim przechodzi w ostatnim czasie cichą, aczkolwiek znaczącą przebudowę. Ewolucja zimnowojennego układu geopolitycznego na Bałkanach wymusza pewne korekty w postawie Brukseli.

Serbmapa

  Łukasz Reszczyński

Polityka „aktywnego niezaangażowania" posiada w Serbii dość długą tradycję. Jej sens wynika ze specyficznego położenia geograficznego tego państwa, które jest realnym pomostem pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem, stanowiąc bramę (wlot) strategicznej osi Morawa – Wardar - naturalnego ujścia w kierunku morza Egejskiego. Ten geopolityczny atut winien stać się obiektem zdecydowanie większego zainteresowania Unii Europejskiej.

sobota, 02 kwiecień 2011 10:57

Łukasz Reszczyński: Trudna debata

Ku_Nowej_Europie


  Łukasz Reszczyński

Zamiast recenzji: Leszek Sykulski, Ku nowej Europie. Perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

kosowo-small  Łukasz Reszczyński

Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wskazywało na to, że sytuacja wokół Kosowa zyskała przesłanki, mogące dawać nadzieję na względne wystudzenie serbsko-albańskiego konfliktu. Nacisk wywarty na Serbię złagodził jej stanowisko w odniesieniu do swej byłej prowincji oraz dał do zrozumienia, że bez pogodzenia się z faktem niepodległości Kosowa nie zdoła ona przybliżyć się do europejskiej Wspólnoty. Najbardziej znaczący serbscy politycy (z prezydentem Borisem Tadiciem na czele) otwarcie zaczęli mówić już o perspektywie rozpoczęcia rozmów z kosowskimi Albańczykami w celu unormowania spornych kwestii.

balkanykonfknig  Łukasz Reszczyński

Renenzja: M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 303.

Okres przełomu XIX i XX wieku na Bałkanach w sposób zdecydowanie najbardziej klarowny pokazuje złożoność i mnogość mechanizmów geopolitycznych rządzących tym regionem.

alt

Łukasz Reszczyński

Limit proponowanych rozwiązań i politycznych doświadczeń w celu urzeczywistnienia projektu o nazwie „Federacja Bośni i Hercegowiny” zdaje się powoli wyczerpywać. Nie warto już nawet wytykać państwom zachodnim, że stworzona administracja zbytnio usztywniła, bądź co bądź wątpliwe, intencje „bośniackich” polityków do stworzenia zdrowego organizmu państwowego. Różnic jest zbyt wiele, a żelazny uścisk Unii Europejskiej jeszcze bardziej je pogłębia, co nie daje podstaw do odrobiny optymizmu na przyszłość.

Strona 3 z 4