Piotr A. Maciążek

alt

Piotr A. Maciążek

Recenzja: Zachar Prilepin, Patologie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, 308 ss. 

Strona 4 z 4