Piotr A. Maciążek

booksy


  Piotr A. Maciążek

Co to znaczy prowadzić pragmatyczną politykę wschodnią? To znaczy - podejmować działania przynoszące korzyść państwu polskiemu. Korzyść tożsama z interesem państwa jest tu wartością nadrzędną, której należy podporządkować retorykę polityczną, działania dyplomatyczne oraz narzędzia tworzące ideologię państwową (polityka historyczna).

sikorskisejm  Piotr Maciążek

Warto pochylić się nad wygłoszonym miesiąc temu expose ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, którego spora część dotyczyła istotnych kwestii polskiej polityki wschodniej. Wbrew niedawnym wypowiedziom szefa MSZ o zerwaniu z polityką jagiellońską i skupieniu się na polityce piastowskiej, jednym z filarów sejmowego wystąpienia było nakreślenie strategicznego dla Polski obszaru, na którym nasza dyplomacja powinna być szczególnie aktywna.

wtorek, 12 kwiecień 2011 12:11

Piotr A. Maciążek: Arktyczna mozaika

lodo  Piotr A. Maciążek

Droga Północno-Wschodnia skraca drogę z Europy do Azji o 40%. Rosja, jeśli odpowiednio rozegra wielką, geopolityczną grę o północ, będzie mogła czerpać profity podobne do tych, jakie dziś uzyskuje Egipt czy Panama – pisze Piotr A. Maciążek w polemice z tezami zawartymi w książce Alicji Curanowić: Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw.

swiatkrop  Piotr A. Maciążek

Zgodnie z prawidłami geopolityki - układ przestrzenny pozostaje najlepszym punktem odniesienia w stosunku do wszelkiej maści futurologicznych rozważań. Tak jest i w tym przypadku - niezwykle ważnej dysputy na temat nowego kręgosłupa Eurazji, który w zamyśle wielu analityków ma szansę przekształcić się w tzw. blok kontynentalny.

Ku_Nowej_Europie


  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

poniedziałek, 14 marzec 2011 07:18

Piotr A. Maciążek: Halo Miedwiediew? Halo Putin?

telefon  Piotr A. Maciążek

Jednym z filarów systemu radzieckiego było tzw. telefonnoje prawo. Jak pisał Ryszard Kapuściński w swoim Imperium: „wyższy stanowiskiem dzwonił do niższego i wydawał mu polecenia (…) telefonnoje prawo działa i w odwrotnym kierunku. Niższy, nim podejmie jakąś decyzję, dzwoni do wyższego i prosi o zgodę. Otóż właśnie m.in. po liczbie telefonów z dołu do góry, po ich rodzaju i znaczeniu, wyższy orientuje się, czy jeszcze jest ważny.” Kto odbiera dziś więcej telefonów w Rosji?

kaszmirkniga


  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Agnieszka Kuszewska, Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir, Wydawnictwo PWN 2010, 339 ss.

alt

Piotr A. Maciążek

Recenzja: red. Adam Daniel Rotfeld, Anatolij W. Torkunow, Białe plamy - Czarne plamy Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010, 907 ss.

alt

Piotr A. Maciążek

Granica Federacji Rosyjskiej przebiega dziś w pobliżu obszaru rozgraniczającego w XVII wieku Rzeczpospolitą i Carstwo Rosyjskie. Historyczny wschód RP funkcjonuje od 1991 roku własnym życiem, a Moskwa skrępowana Dźwiną i Dnieprem oparła się o wąską Bramę Smoleńską. Są to warunki stwarzające szansę na doraźne ułożenie stosunków Rosji z Zachodem. geopolityka

alt

Piotr A. Maciążek

W notatce z 1944 roku ambasador amerykański w ZSRR George Kennan stwierdził, że „zazdrosne i nietolerancyjne oko Kremla rozróżnia tylko wasali i wrogów, więc sąsiedzi Rosji, jeżeli nie chcą należeć do jednych, muszą się pogodzić z tym, że będą należeć do drugich.[1] Przemyślenia Kennana ewoluowały, a w roku 1947 zostały sprecyzowane w ramach tzw. doktryny powstrzymywania (ang. containment), z której ochoczo korzystał m.in. prezydent USA Harry Truman. geopolityka

Strona 3 z 4