Jarosław Tomasiewicz

poniedziałek, 19 sierpień 2013 08:02

Jarosław Tomasiewicz: Światowa wojna domowa: Egipt

Egypt_protests  dr Jarosław Tomasiewicz

Konflikt w Egipcie pogłębia się. Jak zauważył profesor Mahmud Mamdani z Columbia University, jeśli źródła oficjalne przyznają się do 500 ofiar śmiertelnych, ich rzeczywista liczba może być kilkukrotnie wyższa. Międzynarodowa opinia publiczna pozostaje zdezorientowana nie wiedząc, kogo poprzeć w tym konflikcie: gdy jedna strona głosi obronę demokracji przed dyktaturą wojskową, druga twierdzi, że zwalcza religijnych fanatyków prących do wojny domowej.

poniedziałek, 05 sierpień 2013 08:08

Jarosław Tomasiewicz: Powrót faraona

faraon  dr Jarosław Tomasiewicz

Tzw. rewolucja 30 czerwca obaliła rząd Braci Muzułmańskich (BM, al-Ichwan al-Muslimin) i wprowadziła do rządu liberałów z Egipskiej Partii Socjaldemokratycznej. Jednak wbrew nadziejom laickiej opozycji nie oznacza to, że najludniejszy kraj arabski znalazł się na drodze do demokracji [1]. W niespójnej koalicji przeciw Mursiemu, obejmującej elementy postmubarakowskie, ultraortodoksyjnych salafitów z partii Nur [2] oraz głęboko podzieloną (od komunistów po liberałów) opozycję świecką, od początku decydującą rolę odgrywała armia. To armia od przewrotu Wolnych Oficerów w 1952 roku tworzy fundamenty ustroju [3]. 

wtorek, 20 listopad 2012 09:00

Jarosław Tomasiewicz: Pretorianie proroka

talibdr Jarosław Tomasiewicz

W 1838 roku do Afganistanu wkroczyła armia najpotężniejszego wówczas mocarstwa – Imperium Brytyjskiego. Stosunkowo łatwo opanowała Kabul, gdy jednak niebawem w listopadzie 1841 roku wybuchło antyangielskie powstanie, zmuszona została do odwrotu. W jego trakcie 15-tysięczny brytyjski korpus interwencyjny został wybity do nogi.

Europa_mapka  dr Jarosław Tomasiewicz

Można zaryzykować twierdzenie, że integracja europejska jest racją bytu Belgii. To państwo jest zbyt małe, by istnieć samodzielnie; podzielone na skłócone wspólnoty językowe nie posiada etnicznego fundamentu państwowości; nie ma wielowiekowych tradycji cementujących społeczeństwo na wzór choćby Szwajcarii. Nic więc dziwnego, że właśnie Belgia stała się kolebką najbardziej radykalnego ruchu paneuropejskiego.

china boy flag  dr Jarosław Tomasiewicz

Chińska Republika Ludowa błyskawicznie przeistoczyła się z cierpliwie czekającego na swą kolej pretendenta do mocarstwowości w globalnego gracza, o którego względy wszyscy zabiegają. Sukces Chin, choć imponujący, nie powinien jednak przesłonić cieni modelu chińskiego.

tomasiewicz

 

 

Cele ataków są wybierane przez terrorystów ze względu na dwa kryteria: dostępność i spektakularność. Choć istotą aktu terrorystycznego jest efekt psychologiczny, to w praktyce ważniejsze wydaje się być kryterium dostępności, którego efektem jest przypadkowość wielu zamachów – mówi dr Jarosław Tomasiewicz.

 

ABB  dr Jarosław Tomasiewicz

Podwójny zamach dokonany w Oslo i na wyspie Utoya przez Andersa Behringa Breivika (ABB) stawia przed nami pytanie, czy to kolejny z serii odizolowanych incydentów, których sprawcami były "samotne wilki" ze skrajnej prawicy (jak Timothy McVeigh, David Copeland i Franz Fuchs), czy też początek nowej fali prawicowego terroryzmu.

niedziela, 10 kwiecień 2011 09:13

Jarosław Tomasiewicz: 'Brunatna fala'?

bwave  dr Jarosław Tomasiewicz

Widmo krąży nad Europą – widmo faszyzmu! Strawestowane słowa Karola Marksa dobrze oddają klimat niepokoju, wręcz histerii wywołany sukcesami wyborczymi antysystemowej prawicy. Hitler ante portas! Czy na pewno? Można też postawić hipotezę, że to nie wyborcy przesuwają się w prawo ale środek ciężkości sceny politycznej w lewo: to, co wczoraj uważane było za normalne, dziś już traktowane jest jako „reakcyjne”. A część społeczeństwa po prostu nie nadąża za zmianami. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy świadkami ożywienia radykalnej prawicy.