czwartek, 20 sierpień 2009 13:42

Arkadiusz Jędraszka: Tandem tytanów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

alt

dr Arkadiusz Jędraszka

Rosyjsko-indyjska wymiana gospodarcza - nowy porządek gospodarczy, czy ostateczność?

Wymiana gospodarcza Federacji Rosyjskiej jest istotna z punktu widzenia strategicznego dla gospodarek regionu euro-azjatyckiego. Jej wysokość jest dość znacząca. Jednym z najlepszych przykładów wzajemnej współpracy są dwa potężne państwa - Rosja i Indie.

Obydwa państwa mają w swojej polityce handlowej przychylne warunki i możliwości umocnienia swojej strategicznej pozycji. Głównym interesem Indii jest rozwijanie stosunków handlowych z czołowymi mocarstwami światowymi, wliczając w to Rosję.

Indie tradycyjnie zajmują ważne miejsce w handlu i stosunkach gospodarczych byłego ZSRR i później Federacji Rosyjskiej. Na początku 1991 r. handel i stosunki gospodarcze charakteryzowały się spadkiem obrotu towarów. Podobnie rzecz się miała z wymianą gospodarczą Finlandia-ZSRR. Rozpad ZSRR spowodował spadek zagranicznej wymiany handlowej o 60%. Powstaniu Federacji Rosyjskiej towarzyszyła reorientacja handlu zagranicznego w kierunku rynków zachodnich. Na chwilę obecną wymiana gospodarcza Rosja-Indie stanowi zaledwie 8% zagranicznej wymiany handlowej.

Wg członków niedawno powołanego forum gospodarczego obydwu krajów, główny nacisk zostanie położony na współpracę w obszarze farmaceutycznym, spożywczym czy projektowym. Powzięte działania, w ramach współpracy, jednoznacznie wskazują na brak różnic w kwestiach politycznych jak i brak jest drażliwych kwestii historycznych, które stanęłyby na przeszkodzie.

Kluczową kwestią rozwijania handlu i stosunków gospodarczych jest finansowe wsparcie. Sektor bankowy nie odgrywa zasadniczej roli w dostarczaniu gwarancji eksportowych. Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu opracowało, w wyniku medialnej dyskusji, Strategię Zagranicznej Rosyjskiej Polityki Handlowej do roku 2025. Z jej pomocą ma zostać rozwiązana kwestia finansowania eksportu. Na chwilę obecną strategia nie do końca spełnia oczekiwania. Innym problemem jest brak wzajemnej współpracy pomiędzy bankami handlowymi Indii i Rosji. Nierzadko współpraca przebiega okrężną drogą poprzez bank rezerw Indii. Obecnie lista banków współpracujących ze sobą jest dość ograniczona. Najczęście na liście znajdują się zależne jednostki zagranicznych banków. Modelowym przykładem współpracy jest kupno przez ICICI - jeden z największych indyjskich banków towarowych - banku kredytowego w Rosji, w celu otwarcia swojego przedstawicielstwa.

Ważnym obszarem współpracy, ze względów geopolitycznych, jest kooperacja w zakresie marynarki wojennej i uzbrojenia wojskowego. Ostatnia dekada, to współpraca, która w tym obszarze nabrała nowej jakości. Podjęto działania na rzecz wspólnych badań, mających na celu stworzenie najnowocześniejszego uzbrojenia. Od 2002 r. na ten cel Federacja Rosyjska wydała ponad bilion USD. W październiku 2003 r. podjęto współpracę rosyjsko-indyjsko-izraelską na rzecz produkcji dla indyjskiego lotnictwa wojskowego. To pierwszy przypadek w historii multilateralnej współpracy wojskowej. Rosja dostarcza Indiom sprzęt wojskowy do zwalczania okrętów podwodnych oraz sprzęt transportowy.

W ramach współpracy, Rosja ma zamiar uczestniczyć w indyjskich ofertach przetargowych na zapasy i zezwolenia LMRCA na produkcję wieloczynnościowego lekkiego samolotu militarnego MIG-29 M. „Flagowym okrętem" współpracy jest partnerstwo strategiczne w ramach spółki joint venture BrahMos Aerospace Ltd, która powstała w 2001 r. Jej celem jest produkcja naddźwiękowego pocisku Brahmos. W ramach wymiany handlowej Rosja dostarcza Indiom środków do obrony przeciwlotniczej, czy artylerii. Z kolei przemysł stoczniowy Indii dla rosyjskiej marynarki wojennej współpracuje w budowie okrętów podwodnych. W 2007 r. poszerzono współpracę z Indiami zwracając uwagę na dynamiczy awans technologiczny. Nie mniej ważnym aspektem współpracy jest sektor energetyczny, w ramach którego planowana jest wspólna budowa elektrowni wodnych.

Według grupy inwestycyjnej Goldman Sachs, gospodarka Federacji Rosyjskiej należąca do grupy gospodarek wschodzących BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), w perspektywie do 2050 r. mogże rezem z pozostałymi państwami grupy,  stać się kluczowymi graczami na rynku globalnym. Goldman Sachs przewiduje, iż w tej perspektywie, rosyjskie PKB może przewyższać PKB Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Francji. Taki scenariusz jest realny, o ile zostaną dokonane zmiany w strukturze handlu zagranicznego, a gospodarka rosyjska osiągać będzie wzrost. Analiza struktury handlu zagranicznego oraz udziału poszczególnych sektorów gospodarki w eksporcie daje również ciekawe wyniki, które będą jednak tematem kolejnego artykułu.

Informacja, że Rosja i Indie tworzą nowe zręby gospodarki światowej, może skłaniać do myślenia. Twierdzenie to wymaga dalszych, szczegółowych studiów i badań. Niestety w Polsce nadal nie wiele mówi się na ten temat, a Federacja Rosyjska jest wciąż postrzegana jedynie z perspektywy historycznej. Należy przestać rozdzierać szaty i przyjrzeć się, jak to robią najlepsi i najwięksi. Nie da się ukryć rosyjska technologia kosmiczna jest najbradziej godna uwagi, a Indie posiadają ogromny potencjał. Oba państwa swobodnie mogą konkurować z tandemem USA-Chiny. Należy zdywersyfikować polski handel i zwiększyć kontakty handlowe i naukow-techniczne. Świat nie kończy się na Brukseli, choć wiele jej zawdzięczamy.

Czytany 8240 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04