Plamen_Oresharski  Info ECAG

Taktyka partyjna zadecydowała o postawie deputowanych nacjonalistycznych do bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego. W sytuacji, gdy odsuwany od władzy prawicowy GERB podjął próbę zerwania kworum, podczas posiedzenia parlamentu poświęconego powołaniu nowego rządu „eksperckiego” (z poparciem socjalistów i mniejszości tureckiej) – lider narodowej ATAKI, Wolen Siderow stawił się na obradach jako brakujący, 121. poseł i choć sam zagłosował przeciw rządowi  Płamena Oreszarskiego, to tym samym umożliwił jego zatwierdzenie. W zaistniałej sytuacji prawica zakończyła bojkot i pozwoliła na przyjęcie wotum zaufania stosunkiem głosów 120 do 97. 

Dział: Bułgaria