Bułgarsko-turecka 'Zemsta'?

czwartek, 17 październik 2013 09:28

pristogor  Info ECAG

Rząd Bułgarii zatwierdził plan budowy 30-kilometrowego odcinka wzmocnionego ogrodzenia na granicy z Turcją. Mur ma zabezpieczyć kraj przed napływem nielegalnych imigrantów, zwłaszcza syryjskich.

Plamen_Oresharski  Info ECAG

Taktyka partyjna zadecydowała o postawie deputowanych nacjonalistycznych do bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego. W sytuacji, gdy odsuwany od władzy prawicowy GERB podjął próbę zerwania kworum, podczas posiedzenia parlamentu poświęconego powołaniu nowego rządu „eksperckiego” (z poparciem socjalistów i mniejszości tureckiej) – lider narodowej ATAKI, Wolen Siderow stawił się na obradach jako brakujący, 121. poseł i choć sam zagłosował przeciw rządowi  Płamena Oreszarskiego, to tym samym umożliwił jego zatwierdzenie. W zaistniałej sytuacji prawica zakończyła bojkot i pozwoliła na przyjęcie wotum zaufania stosunkiem głosów 120 do 97.