czwartek, 13 grudzień 2012 08:10

Rosyjska ekoruletka

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Ekoruletka  ECAG

Oddajemy w ręce Czytelników czwartego już ebooka, wydanego staraniem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Tym razem jego tematyka jest odmienna od tradycyjnie rozumianej dziedziny wiedzy, jaką jest geopolityka i stosunki międzynarodowe. Zdecydowaliśmy się bowiem wejść w dziedzinę, która do tej pory rzadko była poruszana na naszych łamach. Jest nią energia odnawialna i jej konsekwencje – w opracowaniu wyśmienitego znawcy tej tematyki dr Cezarego Tomasza Szyjki.


Z przedmowy autorstwa Andrzeja Szczęśniaka*:

Autor niniejszej publikacji pisze o bardzo ważnej sprawie. A nawet o dwóch bardzo ważnych sprawach. O energii, czyli technice, przemyśle, biznesie. I o polityce energe-tycznej, czyli o działaniach władz, decyzjach politycznych, administracyjnych, stara-niach organizacji społecznych i mediów. 

Energia – rzecz ważna i niezbędna dzisiejszemu człowiekowi. Przez większość swojej historii rodzaj ludzki potrzebował źródeł energii w jednym tylko celu – zaspoko-jeniu głodu i dostarczeniu organizmowi pożywienia... To też energia jest dobrem nie-zbywalnym i musi być koniecznie systematycznie dostarczana naszemu organizmowi. On to, w cudowny sposób, zamienia niektóre organiczne związki w energię ożywiają-cą, napędzającą nasze ciała.

Ekoruletka

Jednak energia, jej źródła i zastosowania, o których pisze dr Cezary Szyjko, to już wynalazek ludzkiego umysłu, który całkowicie zmienił nasze życie. Opanowanie wiedzy, technologii, przemysłu i wykorzystanie na szeroką skalę energii jest najważniej-szym osiągnięciem człowieka w jego historii materialnego rozwoju. W dodatku nasze społeczeństwa przestały zadawalać pierwsze odkrycia w postaci technologicznego opanowanie przetwarzania węgla, ropy naftowej lub gazu ziemnego na pożyteczną energię. Stare rozwiązania tworzą wręcz przeszkody na drodze do dalszego pozyska-nia jeszcze większej ilości energii, będącej praktycznie całkowicie zależną od ludzkiej wynalazczości, produktu ludzkiego umysłu i rąk, tworzących nowe technologie. To ambitne zadanie. Nie wiemy nawet, czy nie zbyt ambitne... 

Realizacji tego wyzwania służy polityka – druga ważna sprawa, na której skupia się Autor. Polityka energetyczna na różne sposoby nadrabia słabości naturalne, gdy tak rozwiniętym regionom, jak Europa zaczyna brakować surowców. Dlatego polityka energetyczna dąży do zmniejszenia zależności od importu i to nie tylko z Rosji, ale generalnie z zewnętrznych źródeł energii. Taki import bowiem, to ogromny koszt dla gospodarki, który trudno unieść przy ogromnych potrzebach. Zamiast więc importo-wać – można wytwarzać energię z tego, czego dookoła jest pełno – powietrza, wody, słońca. Europejskiej polityce w jakiejś części udaje się to trudne zadanie. Dodatkowo zyskuje świetny towar eksportowy, który pozwala zmniejszyć straty wynikające z im-portu paliw i surowców. To energia odnawialna, której niełatwe sposoby wprowadzania w życie Autor bardzo dokładnie opisuje.

__________________________________
*Autor przedmowy jest ekspertem rynku ropy i paliw, gazu płynnego i ziemnego, bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej. Prowadzi specjalistyczny blog poświecony paliwom, energii i polityce szczesniak.pl

Pobierz bezpłatny ebook Rosyjska ekoruletka


Partnerami publikacji zostali:

FAE                 BiE

Czytany 24626 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04