sobota, 24 wrzesień 2011 10:00

RAPORT z obserwacji krótkoterminowej na wybory regionalne na terenie Berlina (Republika Federalna Niemiec) w dniu 18 września 2011 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Niemcyglowna


  ECAG

W dniu 18 września na terenie dwóch dzielnic stolicy Republiki Federalnej Niemiec odbyła się krótkoterminowa obserwacja przebiegu wyborów lokalnych. Obserwacja odbyła się na terenie dwóch dzielnic: Spandau i Mitte.

Podstawa prawna

 Obserwacja wyborów odbywała się w oparciu o wytyczne Kodeksu dobrych praktyk wyborczych Rady Europy (The Council’s of Europe Code of Good Practice in Electoral Matters, Guidelines and Explanatory Report) oraz krajowej ordynacji wyborczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 9 marca 2006 r. (Landeswahlordnung in der Fassung vom 9. März 2006 GVBl. S. 224).

Uzyskanie akredytacji

Obserwatorzy działali na podstawie akredytacji uzyskanej przez Komisje Wyborcze Dzielnic Spandau i Mitte. Akredytacja została przyznana na prace obserwacyjnej wyłącznie w sześciu wyznaczonych wcześniej komisjach wyborczych, z których trzy zostały odgórnie wskazane obserwatorom. Mimo fizycznej możliwości obserwatorzy nie posiadali prawa do przyjrzenia się pracom pozostałych komisji wyborczych poza wyznaczonymi.

Obserwatorzy odwiedzili wyznaczone komisje o numerach:

* 05-121 (adres: Hugo-Cassierer-Str. 48, 13587 Berlin) – dzielnica Spandau;
* 05-110 (adres: Am Forstacker 9, 13587 Berlin) – dzielnica Spandau;  
* 05-206 (adres: Elsfkether Weg 26/30, 13581 Berlin) – dzielnica Spandau;  
* 504 (adres: Otawistr. 46, 1351 Berlin) – dzielnica Mitte;
* 506 (adres: Müllerstr. 74, 13349 Berlin ) – dzielnica Mitte;
* 507 (adres: Müllerstr. 76, 13349 Berlin) – dzielnica Mitte.

Uwagi do treści kampanii wyborczej

Obserwatorzy podkreślają wielką różnorodność w prezentacji plakatów oraz umożliwienie ich umieszczeniach w licznych miejscach, zarówno na publicznych trawnikach, w witrynach sklepowych, jak i na miejskich latarniach.

W jednym wypadku poważne zastrzeżenia obserwatorów wzbudziła treść plakatów należących do partii NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Die Volksunion). Plakaty wyborcze tej partii jawnie nawiązywały do treści ksenofobicznych i ideologii faszystowskiej. Na jednym z nich przedstawiono trzy osoby o rysach afrykańskich i bliskowschodnich, siedzących na latających dywanie. Podpis na plakacie brzmiał „Miłego lotu” – por. fot. 01. Na kolejnym przedstawiona została postać, siedzącego na motorze, lidera tego ugrupowania Udo Voigta, z podpisem „Więcej gazu” – por. fot. 02. Sam w sobie plakat nie wzbudzałby takich kontrowersji, gdyby nie fakt ferowania przez to ugrupowanie nazistowskich haseł w dyskursie politycznym, posiadania formacji paramilitarnych, lub używania wyłącznie kolorów nawiązujących do dziedzictwa III Rzeszy. W tym wypadku, mimo, że oficjalnie hasło nawiązywało do niemieckiej kampanii na rzecz zmniejszenia wypadków drogowych, skojarzenia były oczywiste. W tym konkretnym wypadku hasło jawnie nawiązywało do praktyk rodem z Holocaustu, który w tym wydaniu miałby być skierowany przeciwko emigrantom.

Obserwatorzy stwierdzają, że jawne odwoływanie do treści ksenofobicznych, faszystowskich i nazistowskich oraz brak jednoczesnej reakcji na ten fakt organów odpowiedzialnych za wybory jest poważną rysą na wizerunku jednego z najważniejszych państw Unii Europejskiej, jakim jest Republika Federalna Niemiec.

Przebieg wyborów

Obserwatorzy stwierdzają, że wybory lokalne na terenie Berlina przebiegały bez większych zakłóceń i naruszeń, które mogły mieć istotny wpływ na wynik wyborczy.

Uwagi w kwestii przebiegu głosowania:

1. Zabezpieczenia urn wyborczych

Urny wyborcze były zabezpieczone w sposób należyty z pełnym zachowaniem zasad tajności głosowania. Nie mniej jednak obserwatorzy zwrócili uwagę na sam charakter zabezpieczeń. Urna wyborcza jest zamknięta na kłódkę, do której klucz posiada wyłącznie przewodniczący komisji wyborczej w lokalu wyborczym. Dodatkowo można było zaobserwować zabezpieczenia w postaci naklejek z wizerunkiem herbu miasta Berlin – por. fot. 03. Niektóre komisje stosowały te zabezpieczenia, a w niektórych te naklejki nie były obecne. Podkreślić należy, że zabezpieczenie zamknięciem jest regulowane art. 47 krajowej ordynacji wyborczej.

Jednakże w jednej z komisji o numerze 05-110, mimo zamknięcia urny na klucz, pieczęcie były zerwane – por. fot. 04 i fot. 05. Nie udało się ustalić, czy zerwane pieczęcie były pozostałością po poprzednich głosowaniach, czy też tajemnica urny mogła zostać naruszona w ciągu dnia głosowania.

Ponadto w pracy komisji dał się zauważyć nieporządek. Wyborcy byli identyfikowani na podstawie dowodów osobistych, zaś w momencie oddawania głosu dodatkowo powinni przedstawiać dokument uprawniający do głosowania, który był odbierany przez członków komisji. W omawianej komisji obserwatorzy nie zaobserwowali odbierania od wyborców zaświadczeń o prawie do głosowania w momencie głosowania. Na pytania obserwatorów członkowie komisji stwierdzili, że wszystko jest w porządku.

2. Obecność pracowników stacji telewizyjnych badających rozkład głosów

W budynkach komisji dwukrotnie można było zaobserwować pracowników dwóch niemieckich stacji telewizyjnych ZDF i ARD1. Pracownicy ci byli przypisani wyłącznie do jednej komisji. Ich zadaniem było kierowanie próśb do wyborców o wypełnienie stosownych ankiet (por. fot. 06) w celu zbadania rozkładu głosów. Zastrzeżenia wzbudziła wyłącznie ich obecność na terenie budynków komisji, tuż przy wyjściu. Biuro kontaktowe Komisji Wyborczej dla Miasta Berlin potwierdziło prawidłowość ich obecności i działań na podstawie specjalnych akredytacji. Dłuższa obserwacja ich pracy i sposobu zbierania danych z ankiet (każda ankieta była wrzucana do zamkniętego pojemnika) wykluczyła groźbę działań nieuprawnionych. Ankiety wypełniane były bowiem własnoręcznie przez wyborców i złożone na pół wrzucane do zaklejonych pudełek, w sposób, który uniemożliwiał ankieterom podejrzenie wyboru.

3. Strefa „0” wokół budynków komisji

W Komisji nr 507 nie została zachowana należyta, tj wymagana prawem (§ 28 krajowej ordynacji wyborczej) odległość 30 m od budynku komisji wywieszenia plakatów wyborczych. Członkowie Komisji potwierdzili fakt zgłoszenia tego naruszenia do Komisji Wyborczej Landu Berlin tuż po otwarciu lokalu, jednakże nikt, zdaniem członków komisji, do czasu wizyty obserwatorów około godz. 15.30, się tym nie zajął (– por. fot. 07).

Podsumowanie
Poza wyżej wspomnianymi uwagami nie zaobserwowano poważniejszych naruszeń. Wybory przebiegły w spokojnej i dobrej atmosferze. Lokale wyborcze były w pełni dostosowane do potrzeb głosujących, a zwłaszcza osób posiadających problemy z poruszaniem się. Członkowie komisji wyborczych okazywali im zawsze wszelką możliwą pomoc. W ten sam sposób odnosili się również do obserwatorów, informując ich o wszelkich aspektach swojej pracy.

Zalecenia:
* Obserwatorzy sugerują zwiększenie otwartości wobec obserwatorów zagranicznych i zmniejszenie tym samym przewidywalności kierunków ich wizyt w zakresie przyznawanych akredytacji obserwacyjnych. Ten aspekt znacznie podniósłby ocenę i wiarygodność obserwowanych wyborów.

* Obserwatorzy sugerują zwrócenie baczniejszej uwagi na zabezpieczenia urn wyborczych i doprecyzowanie procedur ich zabezpieczania.

* W ramach możliwości spowodowanie, obserwatorzy sugerują, aby osoby wykonujące sondaże na zlecenia stron trzecich znajdowali się na zewnątrz budynków komisji.

* Obserwatorzy sugerują zadbać o szybszą reakcję organów porządkowych na naruszanie stref „0” wokół budynków komisji wyborczych przez reklamy wyborcze.

* Obserwatorzy zalecają radykalne działania w celu niedopuszczania do dyskursu publicznego treści jawnie lub półjawnie nawiązujących do treści ksenofobicznych, faszystowskich i nazistowskich przez biernych i czynnych uczestników wyborów.

Przewodniczący Misji Obserwacyjnej ECAG
na wybory lokalne na terenie Berlina
(Republika Federalna Niemiec)
w dniu 18 września 2011 r.
(-) Marcin Domagała

Załączniki:

fot. 01 fot. 01

fot. 02 fot. 02

fot. 03 fot. 03

fot. 04 fot. 04

fot. 05 fot. 05

fot. 06 fot. 06

fot. 07 fot. 07Czytany 8173 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04