×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 396

niedziela, 19 styczeń 2014 12:28

Info ECAG: Władze Mołdowy i Gagauzji nawiązują dialog

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

gagauzja_dialog  Info ECAG

Komitet Wykonawczy (rząd) Gagauzji przyjął 17 stycznia decyzję o przeprowadzeniu referendów konsultacyjnego i prawodawczego. Władze terenowe i samorządowe zobowiązano do zapewnienia środków dla przygotowania i przeprowadzenia referendów, do aktywizacji na polu informowania obywateli o zaplanowanych referendach oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w dniach 1–2 lutego.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie baszkana, Michaiła Formuzała z burmistrzami poszczególnych miejscowości w Gagauzji.

Podczas spotkania uznano za niedopuszczalną ingerencję władz Mołdowy w kompetencje Autonomii decyzję rządu w Kiszyniowie o obniżce stawek podatkowych i postanowiono o wystosowaniu do władz republikańskich stosownego wniosku z projektem polityki podatkowej Autonomii opracowanym przez jej ministrów rozwoju gospodarczego i finansów.

Przedyskutowano także kwestię podstaw prawnych referendum zaplanowanego na 2 lutego i podjęto decyzję o zobowiązaniu wszystkich miejscowości do wystawienia oddziałów ochotniczych, przeznaczonych do ochrony komisji wyborczych, biuletynów referendalnych i porządku publicznego w dzień plebiscytu. Baszkan zapewnił, że policja Autonomii będzie tego dnia stać na straży porządku publicznego.

Odnosząc się do kwestii prawomocności referendum, M. Formuzał powiedział „Działamy w ramach obowiązującego prawa, nie naruszamy żadnego przepisu. Mamy pełne prawo do przeprowadzenia referendum konsultacyjnego na terenie Gagauzji. Co się tyczy szczególnego statusu (Autonomii – R.L.) – działamy w zgodzie z zapisami ustawy „O szczególnym statusie prawnym Gagauzji”, gdzie jest powiedziane, że Autonomia ma prawo do samostanowienia w przypadku utraty przez Mołdowę swej suwerenności. Występujemy więc w obronie państwowości Republiki Mołdowa. Co się zaś tyczy wszczęcia postępowań karnych, w tym przypadku nie doszło do żadnego przestępstwa. Dlaczego nie wszczęto ani jednej sprawy karnej przeciwko tym, którzy występowali i występują za likwidacją państwa mołdawskiego, dlaczego do dziś władze Mołdowy nie uznały Băsescu za persona non grata z tytułu poczynionych przez niego wypowiedzi, by jego noga nie mogła już stanąć na mołdawskiej ziemi. Dzieje się odwrotnie, ci, którzy występują w obronie Republiki Mołdowa, podlegają prześladowaniom prawnym w tym kraju”.

18 stycznia odbyło się posiedzenie lokalnej rady w miejscowości Budżak. Na spotkaniu obecni byli burmistrz, Nikołaj Nikołajewicz Dudogło, poseł do parlamentu w Kiszyniowie, Irina Włach i deputowany do ZNG z Budżaku, Władymir Kyssa. Na posiedzeniu postanowiono zwołać 25 stycznia wiec mieszkańców, na którym zaprezentowane mają zostać biuletyny do głosowania i wyjaśniony sposób oddania głosu.

I. Włach zwróciła uwagę członków rady na konieczność uważnej ewidencji uprawnionych do głosowania, powołując się na przypadek Komratu, gdzie władze miejskie zarejestrowały 22 tysiące uprawnionych, podczas gdy frekwencja podczas wyborów różnego szczebla wynosi tam około 12 tysięcy.

O przekroczeniu frekwencji 50%+1 głosu w nadchodzącym referendum zapewnił W. Kyssa. „U nas będzie 50% i więcej. I ani jednego głosu przeciw. W przeciwnym razie, będzie nam wstyd przed naszymi dziećmi w przyszłości” – powiedział deputowany.

W Budżaku uprawnionych do głosowania jest obecnie 1517 obywateli, przeciętna frekwencja wyborcza wynosi zaś około 1300 osób.

Mniej jasne stało się natomiast zdanie burmistrza Komratu i zarazem przywódcy gagauskich struktur Demokratycznej Partii Mołdowy (PDM), Nikołaja Dudogły. Stwierdził on co prawda, że „Zgromadzenie Narodowe powinno natychmiast oprotestować” decyzję instancji sądowych dotyczącą referendum zaplanowanego na 2 lutego, ponadto zaś że „powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół idei referendum o statusie Gagauzji i w sposób zorganizowany naradzić się z narodem, by wypełnić wolę wyborców autonomii w kwestii statusu Gagauzji”, zaraz później dodał jednak: „Jestem przekonany i proszę Zgromadzenie Narodowe przejść na tory prawne w zakresie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w kwestii, będącej fundamentalną dla losu Gagauzji, i nie wychodzić poza ramy obowiązującego prawa”. N. Dudogło zwrócił się też do środków masowego przekazu, by zaniechały rozniecania histerii i wywierania nacisków na politycznych przywódców i na określone siły polityczne.

Po wizycie zastępców przewodniczącego NZG w Kiszyniowie 17 stycznia, ogłoszono powzięte tam ustalenia odnośnie rozwiązania kryzysu gagauskiego. Jeden z uczestników rozmów w Kiszyniowie ze strony gagauskiej, wiceprzewodniczący NZG, Aleksandr Tarnawskij powiedział w wywiadzie dla „Коммерсантъ-Молдова”: „Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że prowadzić rozmowy należało już dużo wcześniej. Oczywiście, organizacja referendum była głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. W poniedziałek, 20 stycznia, do Komratu przyjadą wiceministrowie mołdowscy, którym przedstawimy argumenty prawne na wsparcie tego, że Gagauzja ma prawo przeprowadzenia referendum konsultacyjnego”. Kolejnym krokiem ma być wspólne posiedzenie NZG i Komitetu Wykonawczego Gagauzji 22 stycznia, na którym obecni mają być premier Mołdowy, Iurie Leancă i przewodniczący parlamentu, Igor Korman.

oprac. Ronald Lasecki

Czytany 4920 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04