wybory_BY_2  Konrad Rękas

Obowiązująca na Białorusi większościowa ordynacja wyborcza jest od lat poddawana krytyce przez opozycję. Specyfiką systemu białoruskiego jest bowiem marginalizacja partii politycznych, na rzecz grup zawodowych (np. pracowników dużych zakładów pracy), związków i organizacji społecznych. Także obóz rządzący nie jest zorganizowany w jedno ugrupowanie, a raczej opiera się na osobistym autorytecie prezydenta A. Łukaszenki, wspieranym przez szerokie zaplecze, którego trzon stanowią stowarzyszenie „Biała Ruś” i Federacja Związków Zawodowych Białorusi.

Konrad Rękas: Wygrała Biała Ruś

środa, 26 wrzesień 2012 14:39

Gmach_Izby_Przedstawicieli Konrad Rękas

Spośród wybranych w I turze 109 (na 110) deputowanych do izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, tylko 5 reprezentuje partie polityczne. Wśród nich są przedstawiciele Partii Agrarnej (1), Republikańskiej Partii Pracy i Sprawiedliwości (1) i Komunistycznej Partii Białorusi (3 – czyli o trzy mniej niż w poprzedniej kadencji). 63 posłów reprezentuje ruch społeczny "Biała Ruś”. Wśród deputowanych jest 29 kobiet.

Konrad Rękas: Biały spokój

piątek, 31 sierpień 2012 08:46

belarus_mapa_gogKonrad Rękas

Wybory parlamentarne na Białorusi już 23 września, a tymczasem w Polsce na ich temat wiadomo tylko, że kolejne dwuosobowe „partie opozycyjne” (najczęściej zlokalizowane zagranicą) ogłaszają ich bojkot. O sytuacji politycznej u jednego z naszych najważniejszych sąsiadów, na którego terytorium mieszka największa zorganizowana mniejszość Polska w tej części świata – „dalibóg mniej wiemy, niż o Chinach”.

lat01


ECAG

A group of election monitoring experts representing the European Centre of Geopolitical Analysis association from Poland Belarus Republic  and Russian Federation have visited Latvia on 23rd of July, observing the referendum about dissolution of Latvian parliament an about early parliamentary elections. The observers have visited 24 polling stations and interviewed several local experts and political leaders.

Monitoring wyborów prezydenckich na Białorusi

niedziela, 19 grudzień 2010 10:02

altECAG

W dniach 18-20 grudnia, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciele ECAG uczestniczyli w monitoringu wyborów prezydenckich na Białorusi. Obserwatorzy poddali kontroli kilkanaście obwodowych komisji wyborczych, zwracając uwagę na przebieg głosowania i jego zgodność z Kodeksem wyborczym Republiki Białoruś.