corporationsgeopolityka  Piotr Zarach

Kryzys, zapoczątkowany w 2007 r. przez zawirowania na rynku finansowym w USA, przybiera coraz to nowsze formy. Początkowy kryzys finansowy, przeszedł w kryzys gospodarczy, aby następnie stać się kryzysem społecznym i politycznym. W 2013 roku, gospodarka światowa znalazła się w sytuacji, w której nie ma realnej możliwości osiągnięcia odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji. Powoduje to zamrażanie kapitału na kontach bankowych, przyczyniając się do pogłębienia stanu marazmu. 

Dział: Analizy
środa, 30 listopad 2011 14:43

Rating dla myślenia o Europie

moodys


  Bartosz Mroczkowski

„Ratingi unijnych państw są zagrożone!” – taki komunikat podała agencja Moody`s, która zagroziła, że obniży raiting większości państw Unii Europejskiej – nie tylko członków strefy euro. Poza ekonomicznymi implikacjami, które pociągają za sobą bardzo poważne problemy ze stabilnością narodowych gospodarek, Europa ociera się też o kryzys psychologiczny. Euro obligacje, czy interwencje w strefie euro? Unia polityczna czy walutowa? Oba pytania są zasadne i oparte na niezadowoleniu społecznym i idei odejścia od dalszej integracji.

Dział: Unia Europejska
środa, 20 lipiec 2011 08:27

Dominik Jankowski: Proste rachunki

pgbankgeopolityka  Dominik Jankowski

Kryzys gospodarczy w strefie euro wpływa nie tylko na rynki finansowe. Jego konsekwencje będą mieć znaczenie także dla bezpieczeństwa.

Dział: Unia Europejska