Bartosz Mroczkowski: Kryzys Europy

piątek, 09 listopad 2012 08:37

wbrytania


  Bartosz Mroczkowski

Czas kryzysu w organizacjach międzynarodowych to zawsze moment testu dla sentymentów dla silniejszej regionalizacji, bądź podstaw do ściślejszej integracji. W 2008 roku, po upadku banku Lheman Brothers jasne stało się, że Unia Europejska tworzona była na czas prosperity, nie posiadając mechanizmów broniących się przez krachem finansowym.

internet  Tomasz Niedziółka

Europejska Agenda Cyfrowa jest jedną z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”. Od chwili jej powstania w 2010 roku podjęto szereg działań, które przybliżyły Unię do wprowadzenia w życie rozwiązań, mających jej zapewnić wzrost gospodarczy dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych przez społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa. 

euflag  Info ECAG

Gdy Europa przebierała w ruinach mega-fuzji, która mogła utworzyć światowego giganta w dziedzinie obronności, pojawiły się pytania o niechlubnej roli, jaką Unia Europejska odegrała w fiasku tego przedsięwzięcia. Porażka Komisji Europejskiej w obronie francusko-niemieckiej korporacji EADS, wartej 50 mld USD (właściciela Airbusa) i brytyjskiego BAE Systems jest postrzegana jako kluczowy czynnik w niepowodzeniu tej transakcji.

Rafał Zgorzelski: Rozczarowanie Europą

czwartek, 25 październik 2012 07:32

hungary_flag dr Rafał Zgorzelski

We wtorek, w 56. rocznicę wybuchu antysowieckiej rewolucji na Węgrzech, odbyły się w Budapeszcie dwie jakże różne demonstracje – przeciwników i orędowników rządu Viktora Orbana. Po stronie zwolenników Orbana wystąpiło ponad 150 tys. ludzi, a w manifestacji jego oponentów, na czele z szefem Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP), Attilą Mesterhazym, trzy razy mniej.

Piotr Wołejko: Europejska federacja 2014

wtorek, 16 październik 2012 08:42
eu

Piotr Wołejko

Taki horyzont pogłębiania integracji przedstawił w połowie września szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Jego zdaniem należy wykonać krok do przodu w obszarze integracji, którego podstawą będzie nowy traktat, a efektem końcowym „demokratyczna federacja państw”.

estpart dr Krzysztof Żęgota

Polska, po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, usiłuje odgrywać zauważalną rolę w sprawach Europy Wschodniej. Starania te koncentrują się na tworzeniu warunków sprzyjających zbliżeniu Unii Europejskiej z państwami Wschodniej Europy, pozostającymi poza Wspólnotą.

euflagi02  Przemysław Benken

W ostatnim czasie bardzo wiele mówi się o ekonomicznych uwarunkowaniach załamania gospodarczego w strefie euro, pomijając nie mniej ważny aspekt społeczny recesji, kluczowy dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Tekst niniejszy, będący zbiorem refleksji autora, przynajmniej w minimalnym stopniu aspiruje do wypełnienia tej luki.

Aleksandra Jóźwik: Koniec brukowania wsi

czwartek, 27 wrzesień 2012 09:06

bruk


  Aleksandra Jóźwik

W odniesieniu do rozwoju Unii Europejskiej brytyjski socjolog Anthony Giddens proponuje, aby państwo dobrobytu stało się państwem aktywnym, które inwestuje w zasoby ludzkie, stawia na edukację... Proponuje rewolucję społeczną. Jakie zagrożenia, ale i jakie szanse niesie ze sobą ta propozycja? 

euflag

Bartłomiej Królikowski

Państwa określane eufemistycznie jako „twarde jądro” Unii Europejskiej prowadzą geopolityczną ofensywę. Wskazują na nowe rozwiązania, zmiany w strukturze organizacyjnej zjednoczonej Europy. Federacja przedstawiana jest jako kolejny, naturalny krok ku realizacji wspólnych interesów. Coraz bardziej jednak interesy te są w rzeczywistości interesami jedynie najsilniejszych.

EU-no  Jakub Bizoń

Ludzie od zawsze starali się łączyć we wspólnoty, ale dochodziło do tego w oparciu o więzi plemienne lub wspólne cechy kulturowe danej grupy etnicznej. Próby łączenia, wykraczające ponad cechy narodowościowe, są z góry skazane na niepowodzenie.

Strona 2 z 7