Przemysław Benken

euflagi02  Przemysław Benken

W ostatnim czasie bardzo wiele mówi się o ekonomicznych uwarunkowaniach załamania gospodarczego w strefie euro, pomijając nie mniej ważny aspekt społeczny recesji, kluczowy dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Tekst niniejszy, będący zbiorem refleksji autora, przynajmniej w minimalnym stopniu aspiruje do wypełnienia tej luki.

talibgeopolityka  Przemysław Benken

We wrześniu 2011 r. minęła dziesiąta rocznica interwencji NATO w Afganistanie. Nie wydaje się jednak, by Amerykanie i ich sojusznicy byli bliżej ostatecznego zwycięstwa niż w roku 2001. Wypada zatem przy tej okazji przyjrzeć się bliżej ich przeciwnikom, którzy skutecznie opierają się USA w najdłuższym konflikcie zbrojnym XXI wieku.