oil2  Paweł Godlewski

Rok 2009 był dla rosyjskiego przemysłu energetycznego przełomowy. Rosjanie wydobyli wtedy 494 miliony ton ropy naftowej [1], po raz pierwszy w historii więcej niż dotychczasowy lider Arabia Saudyjska.

Dział: Analizy