global_crisis  Elżbieta Daszkowska

Główną bolączką współczesnych relacji handlowych jest niemożność alokacji nadwyżki chińskiego eksportu netto na rynku amerykańskim, co miało miejsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Faktem niezaprzeczalnym jest, że w ciągu ostatniej dekady społeczeństwo USA żyło na kredyt, mylnie wychodząc z założenia, że jeśli dolar amerykański jest walutą światową, to sytuacja tego typu jest ekonomicznie dla konsumentów amerykańskich bezpieczna.

Dział: Analizy

finans_publ_w_euro_small  ECAG

Prezentujemy najnowszą książkę dr Mariana Szołuchy, wydaną nakładem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, poświęconą kształtowaniu się finansów publicznych w strefie euro i wnioskom z tego tytułu płynącym dla Polski. To obszerna praca szeroko omawiająca najważniejsze aspekty korzyści i kosztów dostosowania naszego kraju do członkostwa w unii walutowej w latach 1999–2009. Wnioski płynące z tego okresu pozostają aktualne do dziś.

Dział: Recenzje
czwartek, 24 styczeń 2013 08:07

Cezary T. Szyjko: Oblicza Europy

obliczaEuropy  dr Cezary T. Szyjko

Tom „Oblicza Europy...” jest próbą interpretacji obecnego kryzysu rozgrywającego się w Europie, a równocześnie formułuje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak będą kształtowały się losy Unii Europejskiej po przezwyciężeniu tego kryzysu. Prezentowana pozycja doskonale wpisuje się zatem w problematykę i klimat jakże aktualnej debaty, odnoszącej się do bezprecedensowych wyzwań, przed którymi stanęła obecnie Europa – w procesie swojego rozwoju. 

Dział: Recenzje

Union-Jack  dr Przemysław Żurawski vel Grajewski

Powody, dla których Zjednoczone Królestwo jest w UE, można sprowadzić do dwóch: rynek zbytu dla usług, towarów i inwestycji oraz miejsce przy stole gdzie zapadają decyzje. Natomiast wychodząc z UE, Londyn uwolniłby się od postrzeganych na Wyspach jako obciążenie: Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Regionalnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz regulacji unijnych w zakresie opieki społecznej i polityki zatrudnienia, jak też oczywiście od konieczności uiszczania składki do budżetu UE.

Dział: Analizy
wtorek, 29 listopad 2011 14:23

Unia musi być scentralizowana

lewandowski  Piotr A. Maciążek
Bartosz Mroczkowski

Euroland jest skazany nie tylko na głęboką integrację polityk gospodarczych, nie tylko monetarnych i fiskalno-budżetowych, ale głębokiego wejścia i wtrącania się Brukseli w polityki wewnętrzne poszczególnych państw. Oznacza to niestety centralizację... – mówi komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski w rozmowie z Piotrem Maciążkiem i Bartoszem Mroczkowskim.

Dział: Wywiady
środa, 20 lipiec 2011 08:27

Dominik Jankowski: Proste rachunki

pgbankgeopolityka  Dominik Jankowski

Kryzys gospodarczy w strefie euro wpływa nie tylko na rynki finansowe. Jego konsekwencje będą mieć znaczenie także dla bezpieczeństwa.

Dział: Unia Europejska