wtorek, 26 styczeń 2016 07:45

Claudio Mutti: Migracje

Claudio Mutti

Pojęcie migracji oznacza przemieszczanie się ludzi lub zwierząt z jednego miejsca pobytu do innego. Istnieją zatem migracje narodów i pojedynczych osób, jak również migracje żurawi czy węgorzy. W przypadku ludzi (jednostek i zbiorowości) zjawisko migracji jest do tego stopnia złożone, że występują liczne jego definicje i różne klasyfikacje.

Dział: Analizy

war_warriror_defgeopolityka  dr Jacek Reginia-Zacharski

Takie pojęcia jak wojna, czy też konflikt zbrojny nieustannie napotykają na koncepcyjny i interpretacyjny chaos, nieostrość definicji i wielość systemów klasyfikacji. Dlatego też w oczywistej sytuacji braku obowiązującej definicji konfliktu zbrojnego (ale również wojny) i wynikających z niej trudności w klasyfikacji zjawiska, właściwym wydaje się ukazanie całej gamy postulatów tyczących tej tematyki polemologicznej.

Dział: Analizy