czwartek, 13 wrzesień 2012 08:35

Ruskie na Księżyc polecą!

Rogozin_luna  Info ECAG

Wprawdzie „nie wszystkie”, więc może nie ma na razie o co robić szumu – ale wicepremier Dymitr Rogozin zapowiedział powstanie rosyjskiej bazy księżycowej.

Dział: Rosja
niedziela, 17 czerwiec 2012 10:48

Piotr Boroń: XXI wiek - nowa era kosmiczna?

ringed_planet


  Piotr Boroń

Przestrzeń kosmiczna jest niezwykłym rezerwuarem energii i surowców, które mogą drastycznie zmienić obecną sytuację geopolityczną na świecie. Państwa, które będą wspierać tę nową, innowacyjną gałąź gospodarki z pewnością w XXI wieku zapewnią swoim obywatelom niebywałe możliwości rozwoju. Jak to wpłynie na globalną grę interesów strategicznych mocarstw? Czy dojdzie do konfliktu o kosmiczne bogactwa?

Dział: Analizy

storm_clouds  dr hab. Bogdan Góralczyk

Jedni chcą walczyć ze zmianami klimatycznymi, drugim jest to obojętne, a jeszcze inni uważają, że „kampania klimatyczna” to nic innego, jak kolejny liberalny, a może wręcz lewacki, intelektualny humbug. Patrząc na kontrowersje wokół IPCC, protokołu z Kioto czy procesu z Bali odnosi się wrażenie, że wcale nie mamy do czynienia z merytoryczną debatą, lecz ideologicznym starciem...

Dział: Analizy

space_sunalt

Wojciech Szlawski

Badanie i eksploracja przestrzeni kosmicznej są bez wątpienia wielkimi zdobyczami ludzkości ostatniego półwiecza. Niemniej jednak, jak każda inna dziedzina aktywności ludzkiej, mogą mieć także swoje negatywne strony. Ostatnie wydarzenia w przestrzeni kosmicznej skłaniają ku temu, by się przyjrzeć jak prawo międzynarodowe reguluje kwestie odpowiedzialności międzynarodowej państw za działalność w przestrzeni kosmicznej. astropolityka

Dział: Analizy

alt Jacek Jędrysiak

Po 1991 roku dał się zauważyć dynamiczny rozwój doktryny potęgi w kosmosie. Badacze strategii bardzo szybko wyciągnęli wnioski z działań w Zatoce Perskiej, gdzie udział komponentu kosmicznego w ostatecznym zwycięstwie był znaczny. Prognozując wzrost znaczenia tego elementu w światowej strategii zaczęto szukać bardziej kompleksowych teorii w tej dziedzinie. geopolityka

 
Dział: Analizy